Partille Tidnings chefredaktör Jonas Rindefjell är överraskad av det stora gensvaret hos läsarna.
Partille Tidnings chefredaktör Jonas Rindefjell är överraskad av det stora gensvaret hos läsarna. Bild: Mia Höglund

Skolan står ut när läsarna listar viktigaste valfrågorna

Skolan är valets viktigaste fråga följt av trygghet, sjukvård och äldreomsorg. Det blev resultatet när Partille Tidnings läsare fick tycka till i en nyligen avslutad valenkät.
– Skolan sticker verkligen ut när vi kollar på kommentarer om vad läsare vill veta mer om inför valet, säger Partille Tidnings chefredaktör Jonas Rindefjell.

ANNONS
|

Under en månad har Partille Tidnings läsare kunnat svara på en webbenkät, där de fått ange vilka lokala frågor som de prioriterar högst inför valet. Det har också varit möjligt att med egna ord beskriva vad man tycker Partille Tidning ska bevaka extra noga.

Stort intresse för Partille Tidnings valenkät

Enkäten bygger inte på ett representativt urval av Partillebor och kan därmed inte sägas återspegla vad gemene man tycker, men underlaget ger ändå en klar fingervisning om vad som engagerar ute i stugorna. 214 personer tog chansen att tycka till, ungefär 60 procent av dem var kvinnor.

– I sammanhanget är jag förvånad över intresset hos våra läsare. Att det var så stort. I åldersgrupperna från 35 år och uppåt är det jämnt fördelat av vilka som har svarat på enkäten. Det här ger oss värdefull guidning om var vi ska lägga kraft på att granska och bevaka, säger Jonas Rindefjell.

ANNONS

Sammantaget visar enkätsvaren att skolan är den fråga som engagerar allra mest (valt av mer än hälften som en av av de tre viktigaste valfrågorna). Bland fritextsvaren märks ett klart intresse för skillnaden mellan kommunens skolor, elevers trygghet, barngruppernas storlek, skolmat, engelska skolan som vill flytta till Sävedalen och vad Partille kommun gör åt lärarnas arbetsmiljö där det anses att ”dagens system kör slut på duktiga lärare”.

– Att skolan engagerar såhär mycket ger en fingervisning till politikerna hur viktigt det är för väljarna att skolan fungerar.

Trygghet och äldreomsorg viktigt för Partilleborna

Det andra området som sticker ut är trygghet som bland annat omfattar brott och straff och otrygga miljöer. I fritextsvaren är det flera som vill ha tillbaka en polisstation till Partille och andra pekar på en utveckling där det florerar mycket droger i Partille bland yngre: ”Tryggheten är obefintlig för våra unga tonåringar. Detta borde vara högprio”. En annan anser att resecentrum i Allum ger en otrygg känsla och önskar dessutom att tryggheten sätts i fokus på bussarna.

På delad tredjeplats, som fyra av tio listar som något av de tre viktigaste områdena att bevaka, är sjukvård och äldreomsorg. ”Hur ser bemanning och arbetsmiljö ut på kommunens äldreboenden. Hur vill politikerna lösa bra äldreomsorg för alla?”, frågar sig flera läsare.

– Valbevakningen har dragit igång om än i mindre skala. Men ju närmare valet vi kommer, desto mer kommer vi på Partille Tidning att intensifiera valbevakningen, säger Jonas Rindefjell.

LÄS MER:Ingen lyssnar på personalen – var finns politikerna som vill göra skillnad?

LÄS MER:Extra valfokus på lektionerna för förstagångsväljarna på Partille gymnasium

LÄS MER:Malin ser fram emot valdagen– räknar röster för sjunde året

ANNONS