Signaturen Trött och besviken efterlyser politiker som tar ansvar för arbetsmiljön på Kullegården och lyssnar på de anställda.
Signaturen Trött och besviken efterlyser politiker som tar ansvar för arbetsmiljön på Kullegården och lyssnar på de anställda. Bild: Shamiram Demir

Ingen lyssnar på personalen – var finns politikerna som vill göra skillnad?

Replik på insändaren Missvisande bild av Kullegården: ”Ett pågående förändringsarbete”. Signaturen Trött och besviken efterlyser politiker som tar ansvar för arbetsgivaren Partille kommun.

ANNONS
|

Förstår att det är svårt att ta in att det kan bli så fel i en verksamhet. Förstår också att ingen vill ta ansvar när det kommer ett sådant här påstående, dessutom anonymt. Men detta är verkligheten… Varför slutar så många? Varför får så många gå med bibehållen lön från Kullegården bara i år? Hur var det förra året? Jo, någon helt utköpt, någon hemma med lön och många som slutade då med. Hur ska ni få in kompetent personal eller ska det bemannas med outbildad personal? Varför vill man byta personal? Är det billigare? Blir det bättre?

Chefer och annan personal som utsätter personal för “felaktiga”, kränkande påståenden, och ger uppläxningar – för att de ska sluta. Listan kan göras lång…

ANNONS

Ni politiker som sitter i nämnden och har det yttersta ansvaret för att ha och ge en god tillvaro i Partille borde se över hur er verksamheten fungerar.

Enhetschefer, Daniel Pus och nämnden: Varför vågar ingen prata? Varför vill man vara anonym? Jag säger ju att detta beror på hot om repressalier. Varför vill ingen lyssna?

Öppen verksamhet på Kullegården har funnits länge

Ja, om man nu tror att aktivitetstiden betyder att irra omkring och inte hitta hem vet jag inte vilken verklighet du eller ni kommer ifrån. Med detta uttalande kränker ni verkligen vårt yrke. Öppen verksamhet på Kullegården har ju funnits sedan länge och är inget nytt. Sedan att ni säger att nu får det inte vara låst i demensvården. Detta uttalande visar hur lite ni vet om demensvård. Ni borde skämmas för att inte lyssna. Vill ni inte se eller vågar ni inte?

Era långa svar på ingenting visar att ni försvarar ett system som inte är bra och en personalpolitik som kommer att drabba de som bor i er verksamhet.

Nej, idag efterlyser jag politiker som vill göra denna verksamhet i kommunen till det bästa för de äldre och personalen.

Jag tycker att ni som sitter i nämnden har gjort klart för oss att ni inte vill lyssna på en hel yrkeskår som har problem med sin arbetsgivare: Partille kommun.

Varför vill ni inte vara med och leda en bra äldrevård?

Det är val i år... Där kan vi personal, anhöriga och invånare vara med att förändra.

Många har slutat – fler kommer att lämna

Jag kan också berätta att fler slutat, fler är på väg och det är precis vad ni verkar vilja… på golvet här kallar vi det lönedumpning. Dessutom skulle jag vilja säga att det handlar om att man vill ha personal som är tyst.

Sedan undrar jag var Partille kommun ska hitta personal som vill arbeta under dessa schema och kränkande arbetsförhållanden?

Detta gör mig både ledsen och upprörd för vi vill ju göra det bra mot de äldre vi jobbar mot. Vi vill att deras tillvaro ska vara trygg och säker. Vi som jobbar med äldre har ett stort hjärta för era anhöriga och för att de ska ha det bra. Men tyvärr så tillåter Daniel Pus, Erika Hägg och nämnden denna nedåtspiral att fortgå och eftersom ingen lyssnar på oss kommer vi att vara fler som går vidare – till annan verksamhet.

Slutligen. Av en händelse råkade jag höra att våra chefer på Kullegården sagt sig ha skänkt möbler till Röda Korset men då undrar jag varför man slog sönder flera containrar med möbler för att inget skulle tas tillvara? Det finns flera anställda som tog foton på detta.

Trött och besviken

LÄS MER:Ge drägligare tillvaro för våra äldre – inte sämre scheman

LÄS MER:Lena sågar det nya vårdschemat – hennes mamma drabbas av turbulensen

LÄS MER:Dementa irrar omkring – personal går på knäna

ANNONS