Arbetsgivare

En arbetsgivare är en juridisk eller fysisk person som upprättar ett anställningsavtal med en arbetstagare.

ANNONS