Äldreomsorgschefen om krisen i Partilles hemtjänst

Facket och flera anställda har vittnat om att en enhetschef på hemtjänsten i Partille kränker och särbehandlar sin personal.
Grupperingar och rykten präglar arbetsplatsen – nu kommenterar Daniel Pus, äldreomsorgschef, arbetsmiljöproblemen.
– Det har framkommit olika bilder om situationen, som chef behöver man alltid ha ett professionellt bemötande, säger han.