Ordföranden om bristerna i vården: ”Blir ledsen”

Kränkningar som pågått i åratal inom äldrevården och brister i hemtjänsten, där en person legat död i sin lägenhet i veckor.
I detta nu genomför Partille kommun utredningar där man försöker få reda på vad som gått snett.
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Jonas Mårdbrink, (M), konstaterar att man inte följt sina egna rutiner och riktlinjer.
– Uppenbarligen inte, för då hade det inte skett, säger han.

ANNONS
|

I veckan har Partille Tidning rapporterat om att kommunen nyligen lex Sarah-anmält sig själva till Inspektionen för vård- och omsorg, Ivo.

Det handlar om två allvarliga händelser, som kommunen nu själva håller på att utreda för att komplettera sina anmälningar med. Sedan är det alltså upp till Ivo att avgöra om man gjort tillräckligt för att förhindra att liknande saker inte sker igen.

I det enda fallet hittades en person i behov av hemtjänst avliden i sin lägenhet. Troligen hade personen legat död länge och i utredningen framgår det att hemtjänstpersonal försökt nå personen i tre veckor genom att knacka på dörren och sökt hen på telefon, istället för att enligt rutinen kontakta vården, anhöriga eller ta sig in i lägenheten.

ANNONS

LÄS MER:Nåddes inte av hemtjänsten på tre veckor – hittades död

I det andra fallet hade en person på ett äldreboende utsatts både fysiskt och psykiskt ur en av personalen i flera års tid. Slag, hårdhänt hantering och kommentarer som ”Varför dör du inte?” resulterade i att personen levde i skräck. I utredningen framgår att personal larmat dåvarande enhetschefen flera gånger, utan att något hänt. Först i närtid uppmärksammades man alltså på den hemska tillvaron för den drabbade.

Nämnden ansvarar för verksamheterna

Jonas Mårdbrink, (M), är ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Nämnden består av nio ledamöter, vilka samtliga är politiker. De ansvarar för verksamheterna, förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige samt genom för ovan nämnda beslut när det väl tagits.

– Nämnden följer avvikelser men också andra system för att se vad som kan behöva göras, om exempelvis mål behöver justeras eller andra beslut fattas, årligen redovisas en kvalitets och patientsäkerhetsberättelse och det redovisas hur man arbetar med åtgärda de brister som identifieras. Ett av nämndens mål är trygghet och vi följer upp hur man arbetar med att öka tryggheten för de som får insatser.

LÄS MER:Kränktes i åratal – inom äldrevården: ”Varför dör du inte?”

Han menar att han har stor förståelse för att kommuninvånarna reagerar starkt på det som framkommer i anmälningarna till Ivo.

– Jag förstår att folk blir frustrerade av det här, för det blir jag också.

– De här sakerna är jätteallvarliga och så här ska det inte vara. Samtidigt får man konstatera att det som hänt har hänt och det går inte att ändra på i efterhand. Det gäller att vi har system för att sånt här inte återupprepas. Det är viktigt att det utreds grundligt och att vi tar lärdom av vad utredningen visar.

Vill öka kompetensen hos personalen

Jonas Mårdbrink menar att man redan sedan tidigare lagt ett förslag i nämnden för att öka kompetensen hos medarbetarna, vilket man tror ska minska risken för att det blir fel framöver.

– Vi la ett förslag om att ta fram och redovisa en kompetensförsörjningplan. Det handlar bland annat om att säkerställa språkkompetens. Det ska finnas både förutsättningar och möjligheter att jobba säkert, så att man kan få god vård.

– Men det handlar inte bara om de med lägre utbildning som kanske brister i språket. Alla ska ha en grundutbildning, men det här handlar om hela kedjan inklusive chefer. Alla måste höja sig. Brister det i chefsledet är det allvarligt, för tar inte chefer eventuella klagomål vidare eller på allvar finns det en risk att allt stannar där. Då blir det nästan ett accepterat beteende att bete sig olämpligt.

LÄS MER:Misstänkt sexuellt ofredande på boende – utreds av Ivo

Han berättar också att man sedan drygt ett år anställt så kallade omsorgshandledare.

– Det är ett sätt att få in personer som har mer utbildning och erfarenhet men som ändå är relativt nära verksamheten och som kan stötta och handleda. Det blir ännu ett par ögon som har koll på att allt går rätt till enligt våra rutiner.

Funkar de rutiner ni har idag då?

–Uppenbarligen inte, för då hade det inte skett.

– När det gäller rutiner för folk som inte öppnar dörren inom hemtjänsten så har jag läst dem. De är väldigt tydliga och här är det uppenbart att de inte följts.

Behöver ni förändra rutinerna inom vård- och omsorg?

– Det finns mer att göra.

I ett av fallen framgår det att den drabbade utsatts i flera år, trots att chefer larmats. Kan du garantera att liknande saker inte pågår i andra verksamheter just nu?

– Det går inte att garantera. Jag funderar ganska mycket på hur man ska hitta system där allt faller ut så att det kan garanteras. I slutändan bygger det på individer som ska följa rutiner och det finns säkerhetssystem runtomkring. Men fallerar de system som finns och ansvarig chef inte tar det på allvar så är det svårt.

Ordföranden: ”Jag blir ledsen”

Jonas Mårdbrink uppmanar de som upptäcker att något inte står rätt till att rapportera det direkt till vård- och omsorgsförvaltningen.

– Det man kan uppmana till, men som kan kännas svårt för en del, är att man skickar in mer formella klagomål till förvaltningen. Allt som är formellt inkommet och registrerat ger bättre underlag för övergripande analyser.

Men att man inte kan garantera att cheferna på de olika vård- och omsorgsinrättningarna är fortfarande ett stort problem.

– Med det sagt ska det inte vara så att man känner att det inte räcker att gå till chefen. Det är oacceptabelt och jag blir ledsen när jag tänker på det.

– Att det sker misstag i en verksamhet med 800 personer är inte konstigt egentligen. Folk har bättre och sämre dagar, men att det sker upprepade händelser eller allvarligare misstag ska inte vara möjligt.

Så här prenumererar du!

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

ANNONS