Nåddes inte av hemtjänsten på tre veckor – hittades död

Upprepade besök, flera telefonsamtal – men inget svar.
Trots det och i strid mot gällande rutiner hörde inte kommunens hemtjänstpersonal av sig till varken anhöriga eller sjukvården.
Tre veckor senare hittades personen död i sin lägenhet. Nu har kommunen Lex Sarah-anmält sig själva till IVO.
– Vi ser allvarligt på den här händelsen, säger äldreomsorgschef Daniel Pus.

ANNONS
|

Den avlidna personen hade insatser från hemtjänsten i kommunen. En gång i veckan skulle personen få hjälp med inköp av medicin, matvaror och att göra postärenden. Sopor skulle hämtas två gånger i veckan och var tredje vecka skulle hen också få hjälp med sopsortering.

I den Lex Sarah-anmälan som Partille kommun gjort till Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, framgår det att personen inte öppnat dörren när personal från hemtjänst kommit på besök redan den 19 oktober. Personen har heller inte svarat på telefon.

I anmälan, som Partille Tidning tagit del av, framträder snart ett mönster av misslyckade försök från hemtjänsten att försöka nå vårdtagaren.

ANNONS

De fruktlösa försöken att nå personen i lägenheten upprepas nämligen 22, 26 och den 29 oktober. Den 2 november försöker man igen. Inte heller den här gången får man någon kontakt.

Hittades död i lägenheten

Först en vecka efter det, den 9 november reagerar man och efter ett beslut från enhetschefen tar man sig in i lägenheten med en larmnyckel. Väl inne i bostaden påträffas personen.

”Den enskilda påträffas då avliden i sin säng och har troligen varit avliden under en längre tid”, står det i anmälan.

LÄS MER:Misstänkt sexuellt ofredande på boende – utreds av Ivo

Dödsorsaken är inte fastfälld.

Daniel Pus är äldreomsorgschef i Partille kommun. Han berättar att man inte följt den enskilda plan som upprättas för varje enskild person som är i behov av hemtjänst.

– Har du insatser av hemtjänsten, så upprättas en genomförandeplan tillsammans där insatserna beskrivs och planeras. Dessa skall sedan planeras ut och vår personal förväntas att utföra besöken utifrån denna planeringen.

Personalen har brustit i sina rutiner

Man har även brustit i sina rutiner när man inte fått kontakt med den man ska besöka.

– Går personal för att besöka dig som är i behov av hemtjänst och inte får kontakt med dig på planerat besök har vi rutiner för vilka steg vi ska ta. Det handlar om telefonkontakt, kontakt med anhöriga, sjukhus med flera och till sist gå in i bostaden.

LÄS MER:Äldreboendet Trädgården kan försvinna helt lagom till nyår

I kommunens anmälan till IVO framgår det att varken vården eller anhöriga kontaktats när personen inte svarat i telefon eller öppnat dörren. Detta trots att det bryter mot de rutiner som finns i verksamheten,

– Vi ser allvarligt på den här händelsen och kan inte mer än beklaga det inträffade.

– I det här fallet har man inte följt de här rutinen. Jag vill invänta resultatet för utredningen innan jag kan uttala mig om varför det blivit fel. Vi ser allvarligheten i bristen och beklagar verkligen detta. På grund av allvarligheten i händelsen har vi gjort en Lex Sarah-anmälan.

Kommunen utreder vad som gått fel

I nuläget genomför alltså kommunen en egen utredning av händelsen, som ska skickas in som ett komplement till Lex Sarah-anmälan. IVO ska sedan ta beslut om kommunen gjort tillräckligt för att förhindra att något liknande händer igen.

– Processen går ut på att vi initialt vidtar självklara och nödvändiga åtgärder omedelbart, en utredning påbörjas för att försöka kartlägga vad som gått fel och vilka ytterligare åtgärder som behövs vidtas för att förebygga att det inte ska hända igen.

LÄS MER:En gåta hur obehörig tog sig in på äldreboende i Furulund

Hur många olika personer som försökt få kontakt med personen är oklart, men varje person i behov av hemtjänst har en egen kontaktperson.

– Vår modell bygger på att har man hemtjänst så har man en kontaktperson som har lite extra ansvar för den enskilda personen som har behov av hemtjänst. Sen är det flera medarbetare som besöker personen. Vi arbetar dock med kontinuitet, att minska antal olika personer som besöker dig. Vi har kartlagt vilka medarbetare som varit aktuella under tiden för händelsen och fört samtal med dem.

– Vi har haft samtal med alla inblandade om hur det har kunnat inträffa. Utredningen får visa vilka konsekvenser det kan bli tal om när det gäller personalfrågan.

Har de stängts av under utredningen?

–Inte i detta fallet.

Varför inte?

– Även här vill jag avvakta den utredning som pågår som får påvisa bristerna.

Så här prenumererar du!

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

ANNONS