Medborgarlöfte där unga i riskzon fångas upp tidigt

Ett ökat samarbete med näringslivet för att förebygga brott. Men också och att fånga upp barn och unga tidigt är två punkter på årets medborgarlöfte mellan Partille kommun och polisen.

ANNONS
|

Medborgarlöftet mellan polisen och Partille kommun sätter fokus på vad man ska arbeta mer med under året som kommer. Och inne i kommunhuset, långt bort från medborgare och allmänheten kan tyckas, skrevs löftet under av Kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse (M).

– Det är viktigt att det finns nedtecknat, så att medborgarna ser att polisen också har fokus på Partille, för en liten kommun till ytan kanske försvinner i den stora storstaden.

Hon menar att det redan finns ett bra samarbete med polisen, men att det kan bli bättre.

– Sedan är det klart att man kanske önskar att ni hade varit fler, men det är inget ni råder över och inte en fråga vi äger på kommunnivå säger hon vänd till kommunpolisen Robert Björklund.

ANNONS
Kommunpolis Robert Björklund ger Partille kommun en eloge för sitt förebyggande arbete.
Kommunpolis Robert Björklund ger Partille kommun en eloge för sitt förebyggande arbete. Bild: Shamiram Demir

Fokus på inbrott i bilar och näringsliv

Medborgarlöftet mellan kommunen och polisen har funnits sedan 2017 och det är ett led i att skapa ett tryggare Partille. Årets löfte sätter fokus på tillgreppsinbrotten.

– Det har ju varit en del bilinbrott så det ska vi arbeta mer med, säger Marith Hesse, innan hon skriver på dokumentet.

Kommunpolisen Robert Björklund betonar dock att siffrorna visar att bilinbrotten generellt har minskat över tid i Partille, trots att vanliga medborgare kanske har känslan av att det har ökat.

För att förebygga brott stipulerar årets löfte också ett ökat samarbete mellan polisen och näringslivet och de lokala företagen i kommunen.

– Brottslighet påverkar även dem och deras möjlighet att göra affärer och att känna sig trygga med både sina fastigheter och sina anställda, säger Hesse.

Enligt henne har det skett en allmän ökning av brott där företagare drabbas, hon lutar sig på rapporter gjorda av både Brottsförebyggande rådet och Svenskt Näringsliv. Enligt kommunpolisen har de lokala företagarna själva frågat efter ett ökat samarbete på området.

Vad kan de bidra med till exempel?

– De kan bidra med resurser och hjälpa till om man ska skapa någon form av evenemang, de är en viktig del i samhället och i kommunen, säger Björklund.

– Men att de också kan komma med förslag på åtgärder för att öka tryggheten, flikar Hesse in.

Förebyggande arbete med fler företagare och att fånga upp fler unga i riskzonen är fokus framöver på årets medborgarlöfte förklarar Marith Hesse (M).
Förebyggande arbete med fler företagare och att fånga upp fler unga i riskzonen är fokus framöver på årets medborgarlöfte förklarar Marith Hesse (M). Bild: Shamiram Demir

Hon uppmanar alla som vill delta i samarbetet att komma på ett möte senare under hösten med både näringslivet och polisen. Redan idag finns ett samarbete med Allum-gruppen där både Steen & Ström finns, liksom matbutikerna Ica och Coop.

– Till exempel har Västtrafik väktare och Sten & Ström har sina, det hade varit bättre att samordna de resurserna, säger Marith Hesse.

Satsa på att fånga upp unga

Dessutom vill kommunen satsa på att fältare syns mer ute bland bostadsområden och en större vuxennärvaro i de centrala delarna av Partille. Inga nyrekryteringar görs dock. Det handlar istället om att mobilisera civilsamhället desto mer i bostadsområdena.

– Vi har också fastighetsägarna och invånarna själva som är viktiga i det här arbetet, säger, säger Maria Svensson, folkhälsosamordnare på kommunen.

Maria Svensson, folkhälsosamordnare på Partille kommun.
Maria Svensson, folkhälsosamordnare på Partille kommun. Bild: Shamiram Demir

Dessutom ska en SSPF-koordinator anställas som kan vara spindeln i nätet för samarbetet mellan socialtjänst, skola, polis och fritid. Sådana personer finns redan i Göteborg och har fallit väl ut.

– Det är för att fånga upp unga tidigare och att mobilisera insatser till dem unga som finns i riskzonen, säger Maria Svensson.

Ökat samarbete mellan olika kommuner

Ett ökat samarbete sker också mellan olika områden där kanske fältare från Lerum kommer till Partille och tvärtom, eftersom unga rör sig alltmer över olika geografiska områden.

– De pratar med varandra och ibland kommer fältarna från Östra hit och vice versa, så det är en utveckling som går åt rätt håll, konstaterar Robert Björklund, som också gärna lyfter Partille kommun för deras förebyggande arbete.

Förra årets medborgarlöfte stipulerade fler poliser i de centrala torg-nära ytorna, vilket vanligt folk bör ha märkt av, tror kommunpolisen.

Tror du att folk vet om att ni har medborgarlöfte med polisen när ni har det i avskildhet såhär?

– En del tror jag vet, vi försöker i alla fall sprida det, säger Marith Hesse.

LÄS MER:Tjuvarna gäckar polisen som inte kan stoppa bilinbrotten

LÄS MER:Ungdomar hotade och skrek på restaurang: ”Inte första gången”

ANNONS