Centerpartiet om satsningar på vård och skola i sitt budgetförslag.
Centerpartiet om satsningar på vård och skola i sitt budgetförslag. Bild: Shamiram Demir

Skolan och vården behöver mer pengar

Budgeten som klubbades i Partille saknar satsningar på skolan och vården. Centerpartiets budget hade givit mer pengar till skola och vård, och detta utan att behöva skattehöjning.

ANNONS
|

Centerpartiet satsar mer resurser på skolan och vården än den styrande alliansen och vi gör detta utan att höja skatten!

Nej, vi föreslog ingen skattehöjning som Moderaterna väljer att framföra till pressen.

Vårt förslag innebar ökade resurser till skolan för att hantera de ökade livsmedelskostnaderna och för att förbättra skolmiljön. Dessutom inkluderade det en generell extra tilldelning på hela 29,5 miljoner, varav 12,5 miljoner som avsätts till förstärkningar inom förskolan. Vi ville även stärka elevers hälsa i skolan genom att tillföra 5 miljoner till elevhälsan. Totalt drygt 40 miljoner kronor till skolsatsningar utöver normala uppräkningar.

Vård och omsorg skulle också fått också ett större tillskott än vad den styrande alliansen ger. Vi tog hänsyn till ökade livsmedelskostnader och avsatte även en generell ökad tilldelning på 8 miljoner, vilket skulle användas för att förbättra den upplevda kvaliteten inom äldreomsorgen. Dessutom inkluderade vårt förslag en ökad bidragssumma på 0,5 miljoner till frivilliga organisationer och samarbeten med civilsamhället. Totalt är det 10 miljoner kronor till satsningar på vården utöver normala uppräkningar.

ANNONS

Vårt förslag finansierades inom den nuvarande skattesatsen i Partille och genom att minska anslagen till exploateringsverksamheten i kommunen. Detta för att Centerpartiet vill att kommunens utveckling ska ske mer varsamt och med stor respekt för den vackra natur som omger oss.

Centerpartiet i Partille

LÄS MER:Alliansens budget klubbad i Partille: ”Ger stora tillskott”

LÄS MER:Det satsar partierna på – i Partilles kommunbudget

LÄS MER:Skolsatsningar möjliga med omprioriteringar

ANNONS