Så här såg det ut i Partille centrum i slutet av 2021.
Så här såg det ut i Partille centrum i slutet av 2021. Bild: Jonas Rindefjell

Målet: Minimera problemen med halka och snö

Replik på insändaren Partille får inte snåla med snöröjningen eller grus. Kommunens gata- och parkchef: ”Generellt kan sägas att vid halka utan snöfall, ska halkbekämpning på bostadsgator vara utförd inom 8 timmar.”

ANNONS
|

När det gäller vinterväghållning handlar mycket om att prognosticera väder och att använda våra resurser på ett sätt som ger oss ett så bra utfall som möjligt. Det vill säga att minimera problemen med halka och snö för dem som använder våra vägar och gång- och cykelbanor.

Kommunen har riktlinjer som innebär att vi avgör behov av insats utifrån SMHI:s väderprognoser, faktiskt väderlek, väg- och lufttemperaturer och typ av snö som faller.

Det kan betyda att vi väntar med insatser om vi har kännedom om förestående väderomslag. Vi kan också avvakta med insatser om vi bedömer att de inte blir effektiva, eller att insatserna till och med motverkar sitt syfte, utifrån hur vädret väntas utvecklas de närmaste timmarna.

ANNONS

Bussgator, huvudstråk för trafik och branta bostadsgator är prioriterade framför gång-och cykelvägar så att utryckningsfordon och bussar kan ta sig fram.

Generellt kan sägas att vid halka utan snöfall, ska halkbekämpning på bostadsgator vara utförd inom 8 timmar. Gång- och cykelvägar, busshållplatser, övergångsställen och trappor ska vara halkbekämpade inom 10 timmar.

Vid snöfall ska plogning på bostadsgator påbörjas vid ett snödjup på max 10 centimeter. Snöröjning och halkbekämpning ska vara utförd inom 16 timmar efter att snöfallet slutat. När det gäller gång- och cykelvägar, busshållplatser, övergångsställen och trappor ska plogning och halkbekämpning påbörjas vid ett snödjup på max 5 centimeter och åtgärden ska vara utförd inom 14 timmar efter att snöfallet slutat.

Vid kraftiga snöfall, med ett snödjup på mer än 10 centimeter, finns ingen tidsgräns för när insatsen ska vara klar. Arbetet fortsätter utan avbrott tills dess att väg- eller gångytan är snöröjd och halkbekämpad.

Fastighetsägare är ansvariga för att hålla trottoarer och gångvägar längs sin tomt halksäkra och snöfria.

Maria Lind

Gata- och parkchef, Partille kommun

LÄS MER:Partilles husägare bra på snörenhållning – får gratis flis av kommunen

LÄS MER:Snöberedskapen var en katastrof – blir det bättre nu?

ANNONS