Lärarförbundets i kritik mot kommunen på grund av för stora barngrupper i förskolan.
Lärarförbundets i kritik mot kommunen på grund av för stora barngrupper i förskolan. Bild: Ola Folkesson

Höga sjuktal i förskolan – brister om barngruppers storlek sopas under mattan

Replik på artikeln: ”Åtta av tio åldersindelade barngrupper i Partille är för stora”. Som konsekvens av det underfinansierade läget med exempelvis stora barngrupper har Partille besvärande höga sjuktal och hög personalomsättning i förskolan. Det får inte sopas under mattan, anser insändarskribenten.

ANNONS
|

Statistik om några av rikets sämsta förutsättningar för att bedriva förskola sopas av mattan med hänvisning till att det är Lärarförbundets statistik. Denna statistik är en presentation av offentlig statistik från skolverket, det vill säga siffror som arbetsgivaren rapporterar in. Partille håller sig stabilt i botten i Sverige gällande att ge personal, som tar hand om invånarnas barn, rätt förutsättningar. Vi har som konsekvens av det underfinansierade läget besvärande höga sjuktal och hög personalomsättning i förskolan. Att börja argumentera kring fakta är en allt vanligare tendens när tjänstemän inom välfärden inte kan försvara eller förklara brister och ändå ska upprätthålla en god fasad utåt.

ANNONS

Ett stort hot mot att återerövra tappad kvalitet inom välfärden är idag företrädare för myndighetsutövande verksamheter som försvarar brister och därmed också ställer sig över hela professioners kunnande.

Partille tappar behöriga förskollärare

Partille har gått från 67 procent behöriga förskollärare i förskolan till 42 procent på bara några år. Utbildade förskollärare och barnskötare lämnar inte bara Partille utan yrket för att insikten om den hälsovådliga långtidseffekten finns och man ser kollegor och barn fara illa på såväl kort som lång sikt.

År av utarmning av förskolan, helt i strid med riktlinjer och tillitsbaserade centrala kollektivavtal, gör att Partille är ett lysande exempel på varför regler gällande barngrupps storlek och bemanning behöver lagstiftas. Ingen vi möter förnekar behoven, ingen! Den fantastiska verksamheten har hela tiden tillägget ”utifrån givna förutsättningar”. Att ständigt förändra i syfte att skademinimera är inte skolutveckling.

Det måste bli slut på att förklara och försvara en verksamhet som bärs upp av medarbetare som med hälsan som insats täcker upp för barns väl och ler när vårdnadshavarna hämtar. Dessa medlemmar, er personal, sliter hårt och är er enda tillgång i uppdraget att utföra lagstiftad verksamhet.

Elefanten i rummet är således inte statistiken utan förutsättningarna. Den enskilt viktigaste och helt avgörande frågan för förskolan är att minska barngruppernas storlek. Vi lokala parter har ju varit överens om det länge. Varför händer inget?

Det enda vi kräver är vad barnen behöver och har rätt till!

Alexander Köhn, ordf. Lärarförbundet

Thomas Hunter, ordf. Lärarnas Riksförbund

LÄS MER:Partille långt ner på skolrankning – facket och politiken i hård ordväxling

LÄS MER:Fackets smocka till förskolorna i Partille

LÄS MER:Så vill partierna göra skolan i Partille bättre

ANNONS