Partille långt ner på skolrankning – facket och politiken i hård ordväxling

Näst sämst i landet på lärartäthet och nästan lika dåliga på lärarnas hälsa. Partille placerar sig lågt på Lärarförbundets skolrankning för 2021.
– Den säger oss inget så vi använder den inte som underlag, säger utbildningsnämndens ordförande Angela Fasth (M), som får mothugg av Lärarförbundets ordförande i Partille Alexander Köhn som menar att skolan är ”anorektiskt underfinansierad”.

ANNONS
|

Varje år publicerar Lärarförbundet en skolrankning där varje kommun placeras in efter tio kriterier (se faktaruta). För Partilles del har denna rankning inte varit en rolig läsning de senaste åren, 2020 placerade man sig som 264 av 290 kommuner. 2021 år innebär förvisso ett rejält hopp upp till plats 202 men när det gäller placeringarna för ”Lärartäthet” och ”Friska lärare” hamnar kommunen på plats 289 respektive 265 av 290.

Lärarförbundets ordförande i Partille, Alexander Köhn, är inte förvånad över resultatet och påpekar att detta är något facket slitit för i ”evinnerlig tid” utan att utbildningsnämnden visar ”någon som helst vilja” att ta till sig kritiken.

ANNONS

– Det är med viss risk för hälsan du tar anställning som lärare i Partille kommun. De två resultaten är såklart kopplade till varandra. Skolan har slimmats och slimmats och är numera i det närmaste anorektiskt underfinansierad. I 2022 års budget räcker pengarna inte ens till för lagstadgad undervisning, säger Alexander Köhn.

LÄS MER:Här är den bästa och sämsta skolkommunen i Göteborgsregionen

Har räknat ”baklänges”

Utbildningsnämndens ordförande Angela Fasth (M) ger Köhn rätt i en sak men i övrigt håller hon inte med.

– Han har sagt just detta så länge jag kan minnas och jag vet inte vad han har för agenda då han far med osanningar. Men skolrankningen är inget vi använder oss av som underlag i skolutvecklingen, den kan skilja extremt från år till år utan att något har gjorts annorlunda och det kanske finns en anledning till att den gjordes för sista gången i år. Vi har andra siffror från Kolada och SKR som säger helt andra saker och visar på goda resultat för Partilles skolor. Dessutom får vi gott betyg i medarbetarenkäten som visar att lärarna trivs i kommunen. Och visst håller budgeten. Vi har räknat ”baklänges” just för att se till att täcka den lagstadgade verksamheten, säger Angela Fasth.

LÄS MER:Oeniga politiker bromsar beslut kring Engelska skolan i Partille

Oense om skatten

Partillemodellen, som innebär att varje förvaltnings budget räknas upp med två procent om året, ger enligt Angela Fasth en stabilitet utan stora ryckningar. I det här fallet kan utbildningsförvaltningen ha en långsiktighet i hur de jobbar då de vet vilka pengar som kommer från år till år.

– Vi klarar oss från stora besparingar om det går dåligt samtidigt som vi självklart försöker effektivisera utan att det går ut över eleverna, säger hon.

Alexander Köhn menar snarare att modellen lett till att Partille inte hängt med i de kostnadsökningar som hela tiden sker för skolan och att elever och lärare i slutändan far illa av effektiviseringarna.

– Om du använder dig av en modell som inte fungerar i praktiken i över 20 år och vill att skolan ska få kosta så lite som möjligt så blir det till slut inte mycket kvar. Det är tydligt att låg kommunalskatt står över verksamheten, säger han.

Ett uttalande som Angela Fasth inte vet vad Alexander Köhn menar med. Hon säger att skatten i Partille förvisso är låg i förhållande till andra kommuner inom Västra Götalandsregionen men inte jämfört med andra delar av landet.

– Det finns kommuner i Stockholmsområdet som har två kronor lägre skatt och jag ser ingen anledning att ta ut mer skatt än nödvändigt så länge pengarna räcker.

Lärarna gör ett bra jobb

Det finns faktiskt ytterligare en sak som både Alexander Köhn och Angela Fasth är ense om: att rektorer och lärare i Partille gör ett jättebra jobb med eleverna.

– Vi har fantastisk personal och eleverna gör goda resultat, säger Angela Fasth.

– Ambitiösa rektorer och förvaltningschef och jävligt bra lärare, ingen skugga ska falla över dem, säger Alexander Köhn.

Utbildningsförvaltningens förvaltningschef Charlotte Johansson är direkt tydlig med att hon, trots klättringen uppåt, inte är nöjd med siffrorna men att det ändå finns ljusglimtar. Framförallt på elevsidan där kommunens skolor tagit stora kliv uppåt när det gäller sektionerna ”Meritvärde i 9:an”, ”Andel godkända elever” samt ”Elever som fullföljer sin gymnasieutbildning”.

LÄS MER:Närmare hälften av tjejerna i årskurs nio klarar inte kraven

– Det visar att vi har duktiga elever och det ska vi ha också, men det är också ett bevis på att vårt långsiktiga arbete med att tidigt plocka upp elever som inte hänger med fungerar, säger hon.

Lovskolan utökas

På senare år har kommunen satsat på ett ”långsiktigt och träget” arbete att redan vid nationella proven i årskurs tre se till att de barn som inte lyckas där får hjälp och stöd. Lovskolan har utökats till att även innefatta påsklovet och i vissa verksamheter även sportlovet och just nu pågår ett arbete kallat ”Närvaro 100%” som belyser vikten av att barnen och ungdomarna är på plats.

– Det gäller redan från förskolan och har visat sig i många undersökningar att elever som är på plats, och det ska de ju, lyckas bättre även senare i sin skolgång, säger Charlotte Johansson.

Infektion eller arbetsmiljö?

Det höga sjuktalet bland lärarna gäller enligt Charlotte Johansson främst förskolepersonal och kan ha att göra med att mätningen gjordes när coronafallen var som flest för ett år sedan.

– Det gäller förvisso för hela landet men Partille hade under just den perioden en högre smittspridning än andra delar av Sverige.

– Samtidigt måste vi ju ta in resultatet och fastslå varför sjukfrånvaron är så hög. Om den beror på infektion eller arbetsmiljö. Där har vi ett jobb att göra.

LÄS MER:Renoveringen efter storbranden kommer pågå hela läsåret

Har andra siffror

När det gäller lärartäthet så menar hon att Lärarförbundets siffror inte riktigt stämmer överens med de kommunen själva har och att det är svårt att dra alltför långt gångna slutsatser av resultatet.

– Skolrankningen visar ett sammanlagt resultat för förskolan, grundskolan och gymnasiet och då är det svårt att analysera. Det kommer fler undersökningar snart som är mer specifika, vi behöver helt enkelt veta i vilken verksamhet det är värst ställt. När vi jämför oss med Härryda och Lerum, som vi brukar, så ligger vi ungefär på samma nivå, säger Charlotte Johansson.

Så här prenumererar du!

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

ANNONS