Flott vallöfte om cykelvägar – hur ser planen ut, KD?

Replik på insändaren: Målet: Minimera problemen med halka och snö”. Miljöpartiet menar i sin insändare att Partille behöver se över framkomligheten på kommunens gång- och cykelbanor.

ANNONS
|

”Bussgator, huvudstråk för trafik och branta bostadsgator är prioriterade framför gång- och cykelvägar så att utryckningsfordon och bussar kan ta sig fram.” Maria Lind , kommunens gata och parkchef beskrev hur kommunen prioriterar när det gäller snöröjning och halkbekämpning i en insändare i Partille Tidning 2 december.

Självklart behöver utryckningsfordon och kollektivtrafik komma fram, men som Nettis skriver i insändaren den 28/11 så vore det rimligt att också gående och cyklister ska kunna ta sig fram till arbete och studier när det är snö och halka.

Före valet hade KD ett budskap på sina valaffischer som handlade om att förbättra framkomligheten på cykel- och gångbanor. Vad betyder det, egentligen?

ANNONS

Snöröjning, halkbekämpning och uppsopning av grus anser jag vara underhåll och höra ihop med framkomlighet, men rätta mig om jag har fel!

I kommunvelometern som genomförts i Partille kan man dessutom se att underhållet av cykelbanorna är en fråga som cyklisterna tycker är viktig.

Att viljan till att cykla året om också finns hos cyklisterna i Partille visar till exempel att hela 146 cyklister anmälde sig till de 20 platser som kommunen tillhandahåller i det fina projektet Vintercyklist i år. Ett projekt som är bra för både miljö och hälsa.

Vi i Miljöpartiet vill att gående och cyklister, som väljer klimatsmarta transportslag, ska kunna cykla säkert året om. Vi håller med signaturen Nettis om att det ska vara möjligt att ta sig till jobb och skola på gång- och cykelbanor på ett säkert sätt när det är vinter.

Vi undrar därför hur planen ser ut från KD, och övriga partier i styret, för att förbättra framkomligheten för just gående och cyklister den här mandatperioden. För visst vill vi i politiken göra det lätt att välja hälsosamma och miljövänliga transporter som gynnar både hälsa och miljö oavsett väder!

Miljöpartiet i Partille, Therese Silverbåge

LÄS MER:Skyhög prisökning av månadskortet – följer inte prisindex

LÄS MER:Plogat och grusat beskedet – men inte ett enda gruskorn

LÄS MER:Cykeldåre på bilvägen – trots cykelväg bredvid

ANNONS