Partille kommun tillåter att man är anonym om man visselblåsar, i hopp om att missförhållanden ska komma fram.
Partille kommun tillåter att man är anonym om man visselblåsar, i hopp om att missförhållanden ska komma fram. Bild: Privat

Ny lag för visselblåsning

En ny del i visselblåsarlagen trädde kraft i juli. Åke Marmander, kommunjurist i Partille kommun, ser lagen som ett komplement för de situationer då det saknas förutsättningar för att ta upp missförhållandet via dialog.
– Anmälaren behöver inte uppge någon personlig information om sig själv, säger han.

ANNONS
|

I december fick Sverige en ny visselblåsarlag. Från och med den 17 juli kan nu den som rapporterar om missförhållande på arbetsplatsen skyddas mot repressalier.

Visselblåsarlagen innebär ett förstärkt skydd för en arbetstagare som anmäler missförhållanden på sin arbetsplats. Det finns sedan tidigare särskild lagstiftning till skydd för visselblåsare, men nu omfattas fler av lagen, exempelvis även arbetssökande.

Den nya lagen reglerar även ordningen för hur man ska hantera rapporteringarna, alltså att det inrättas rapporteringskanaler.

Garanterad anonymitet

Varje kommun får själv välja om man ska kunna rapportera om missförhållanden anonymt eller inte. Partille kommun tillåter att man är anonym i hopp om att missförhållanden ska komma fram och att en anställd ska kunna känna sig trygg i att anmäla sådana utan risk för repressalier.

ANNONS

– Vi säkerställer anonymiteten genom att anmälaren inte behöver uppge någon personlig information om sig själv, utan anmälan registreras endast med ett unikt ärendenummer. Det har givetvis ställts krav på erforderliga tekniska säkerhetsåtgärder vid upphandlingen av tjänsteleverantören för att garantera anonymiteten.

Åke Marmander menar att man ännu inte kan veta vad konsekvenserna blir av att man möjliggjort anonymitet.

– Det är svårt att se att det skulle leda till färre rapporter, men om det kommer att bli fler återstår att se. Det har ju redan sedan länge funnits ett skydd för offentliganställd som exempelvis använder sig av sin meddelarfrihet för att belysa missförhållanden på sin arbetsplats.

Lagen ses som ett komplement

Därmed tror inte kommunjuristen att den nya delen i visselblåsarlagen kommer att förändra de anställdas synsätt på lagen.

– Eftersom lagstiftning redan funnits på området uppfattar jag inte att kommunens anställda ser det som någon dramatisk förändring, det får nog ges lite tid för att se hur detta tas emot i praktiken

Åke Marmander understryker att visselblåsarlagen ses som ett komplement till den öppna dialogen.

– Givetvis är detta inte avsett att utesluta en öppen och mer informell dialog på arbetsplatsen, detta får ses som ett komplement för de situationer då det kanske saknas förutsättningar att ta det den ”vanliga” vägen.

Man kommer kunna anmäla missförhållanden såväl digitalt som via brev eller telefon.

LÄS MER:Nu kommer monstervärmen: ”Blir riktigt, riktigt varmt”

LÄS MER:Allum bytte parkering för rörelsehindrade mot uteservering

ANNONS