Arbetsmiljöverket ger ett Jonseredsföretag bassning om att de saknar betryggande arbetsmiljöarbete.
Arbetsmiljöverket ger ett Jonseredsföretag bassning om att de saknar betryggande arbetsmiljöarbete. Bild: Naina Jåma

Jonseredsföretag får kritik av Arbetsmiljöverket – saknar rutiner

Ett företag i Jonsered saknar rutiner för sitt arbetsmiljöarbete. Det visar en inspektion gjord av Arbetsmiljöverket som nu ger företaget till januari på sig att göra om och göra rätt.

ANNONS
|

Den 25 oktober besökte Arbetsmiljöverket (AV) företaget i Jonsered för en inspektion och i en skrivelse berättar AV att de hittat två saker som måste åtgärdas till nästa inspektion. Om detta inte görs så kan verksamheten dömas till böter och i slutändan stängas av helt.

I skrivelsen står som första punkt följande:

Bristande uppföljning

”Ni har inte tillräckligt undersökt och riskbedömt arbetsförhållandena med avseende på organisatorisk och social arbetsmiljö. Om man inte undersöker de organisatoriska och sociala faktorer som har betydelse för risker i arbetsmiljön så kan det finnas riskförhållanden som arbetsgivaren inte har kännedom om och som därigenom inte åtgärdas. Risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan leda till ohälsa och olyckor för enskilda medarbetare och arbetsgrupper.”

ANNONS

Punkt två visar på brister i den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbete som varje företag måste genomföra. Även i detta fall åläggs Jonseredsföretaget att påvisa att de åtgärdat bristerna till dess att Arbetsmiljöverket kommer på återbesök i slutet av januari 2023.

LÄS MER:Partierna i Partille om äldrevården – så vill de göra den bättre

LÄS MER:Så vill partierna göra skolan i Partille bättre

ANNONS