Hundratals kan riskera att förlora sin grav i förtid

I spåren av det oklippta gräset på Partilles gravar har kyrkogårdsförvaltningen även fått upp ögonen för vilka gravar som inte tas om hand av sina gravrättsinnehavare. Upp till 250 personer varnades för vanvård förra året och riskerar att förlora gravrätten om inga förbättringar genomförts.
– Vissa har inte vetat om att de har en grav och andra säger att de inte vill ha den, säger Sanna Björlin, kyrkogårdschef.

ANNONS
|

Under sommarmånaderna har växtligheten i Partille frodats, vilket också har märkts av på kyrkogårdarna. Kyrkogårdsförvaltningen har haft fullt upp med att sköta om de allmänna ytorna, men en hel del gravar har de fått lämna åt sitt öde.

Detta efter att kyrkofullmäktige slagit fast att kyrkoavgiften inte kan användas till grästrimning av alla gravar. Och begravningsavgiften, som använts tidigare, får de inte använda för enskild gravskötsel enligt lag.

Därför har ansvaret helt lämnats över till gravrättsinnehavarna, vilket Partille tidning tidigare rapporterat om.

Beslutet triggade igång en flodvåg av klagomål till kyrkogårdsförvaltningen och kyrkofullmäktige där besökare förfärats över i hur dåligt skick flertalet gravar i Partille är, men enligt Sanna Björlin, kyrkogårdschef, har beslutet att låta gräset växa även fått andra konsekvenser.

ANNONS

– Nu kan vi på förvaltningen tydligt se vilka gravar som inte får några besök och där man inte håller graven i gott skick. Det handlar om vissa gravrättsinnehavare som inte betalar skötselavgiften och inte heller sköter om sin grav på egen hand, säger hon.

Svår bedömning

Kyrkogårdsförvaltningen har sedan beslutet trädde i kraft därför gjort omfattande inventeringar av gravarna i pastoratet och valde förra året att skicka ut brev till närmare 250 stycken gravrättsinnehavare med information om hur gravplatsen ska skötas för att inte riskeras att bli vanvårdad.

– Vi får inte göra något innan vi hittar en gravrättsinnehavare, eller innan graven kan klassas som vanvårdad. Nu har vi kunnat skicka ut brev till de personer som vi kunnat konstatera är innehavare och vissa har då inte vetat att de har en grav och andra säger att de inte vill ha den, säger Sanna Björlin.

Begravningslagen

2 kap. 12 §: "En begravningsplats skall hållas i ordnat och värdigt skick och den helgd som tillkommer de dödas vilorum skall alltid iakttas."

7 kap. 3 §: "Innehavaren av gravrätten skall hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick."

7 kap. 33 §: "Upplåtaren får förklara gravrätten förverkad, om gravplatsen är uppenbart vanvårdad och gravrättsinnehavaren inte avhjälper vanvården inom ett år efter det att han har delgetts föreläggande om att sätta gravplatsen i stånd."

Enligt begravningslagen har gravrättsinnehavaren rätt till graven i 25 år från begravningsdagen, men om den vanvårdas förlorar de den.

– Sen är det svårt att bedöma, är det någon som inte klippt gräset är det inte uppenbart vanvård utan det ska också växa sly. Vi har inventerat närmare 6 000 gravar i Partille och många står i gräs. Oavsett så är det inte vi på kyrkogårdsförvaltningen som tar besluten i slutändan utan det är kyrkorådet.

Anmäler vanvård

Upp till 33 stycken gravar blev konstaterat vanvårdade 2021 vilket innebär att en åtgärd måste vidtas av gravrättsinnehavaren inom ett år, annars riskerar de att gravplatsen återgår till kyrkogårdsförvaltningen.

Inom kort kommer kyrkogårdsförvaltningen att skicka in ett antal anmälningar om vanvård till kyrkorådet som bereder ärendena.

– Och det vill ju vi, för vi vill ju återbruka så många gravar som möjligt, säger Sanna Björlin.

LÄS MER:Därför växer gräset högt vid gravarna på Kvastekulla

LÄS MER:Mickael jobbar på kyrkogården – liksom pappan och farfadern

LÄS MER:Södra griftegården ratas som viloplats – alltför högt buller

LÄS MER:Sprutor och kondomer vid Kvastekulla – kameror ska stoppa verksamheten

ANNONS