Skyltmax har 65 anställda och tvingades flytta till Härryda eftersom det saknades mark att expandera på för företaget i Partille.
Skyltmax har 65 anställda och tvingades flytta till Härryda eftersom det saknades mark att expandera på för företaget i Partille. Bild: Stina Gränfors

Flera företagare i veckan nobbas – saknas industrimark

Partille kommun nekar flera företagare i veckan att etablera sig i kommunen. Det saknas verksamhetsmark. För att lösa markproblemet har Partille satt igång ett samarbete med Lerum där 1,5 miljon kvadratmeter skog ska röjas upp och erbjudas företagare.

ANNONS
|

– Vi har kammat igenom kommunen efter lämplig mark men stött på patrull hela tiden, säger näringslivschefen Marieke Wolter.

LÄS MER:Pantea, 33, tog klivet – nu har hon startat sitt första företag

Partille Tidning har pratat med företagare som har sökt mark för att utöka sin verksamhet i kommunen. Ett företag har sökt en lagerlokal i minst tio års tid, men hela tiden nekats och fått till svar att det saknas mark att erbjuda. Det här är något som ansvariga är väl medvetna om.

– Vi får tacka nej till två till tre företag i veckan. Det är klart att det känns jättetråkigt, men vi har verkligen gjort vårt yttersta att hitta verksamhetsmark, säger Marieke Wolter.

ANNONS

Samtidigt är kommunen mån om att hjälpa företagare att hitta mark i kranskommunerna, så att företagen kan stanna i regionen.

– Om de kan hitta mark i Härryda eller Lerum så kan de fortfarande behålla sina anställda.

Sävenån och järnvägen skapar hinder

Marieke Wolter förklarar att en del av problematiken är att Säveån rinner igenom kommunen, och att det inte går att bygga något intill vattnet på grund av strandskyddet. Dessutom finns järnvägen och E20 som går igenom Partille kommun.

Marieke Wolter är samhällsbyggnadschef i Partille och hjälper företagare att etablera sig.
Marieke Wolter är samhällsbyggnadschef i Partille och hjälper företagare att etablera sig. Bild: Bilduppdraget

– Det här är tillgångar, men också hinder för Partille, menar Marieke Wolter.

Området kring stationen är annars flackt och bra för småindustrier, eller detaljplanerad verksamhetsmark. Här skulle till exempel en svetsverkstad eller lagerlokaler kunna finnas, men det går inte då det finns risker att bygga vid en järnväg – något man måste förhålla sig till från kommunens sida innan nya företag tillåts etablera sig.

Partille kommun liten till ytan – 59 kvadratkilometer

Att kommunen dessutom ligger insprängt mellan bergssidor och att det är en liten kommun till ytan försvårar ytterligare jakten på ledig industrimark för nyföretagande i Partille. Partille har som jämförelse endast 59 kvadratkilometer yta, jämfört med Lerums 308 och Härrydas 291 kvadratkilometer, enligt Wikipedia.

– Det är Partilles akilleshäl, konstaterar Marieke Wolter.

Företag som frisörer eller restauranger och som vill etablera sig lokalt finns det däremot plats för, eftersom kommunen har krav på en kommersiell yta vid bygget av nya bostäder. Att ansvariga i Partille skulle ha prioriterat bygget av bostäder på tillgänglig tomtmark, stämmer inte, understryker Marieke Wolter.

– Man har byggt vid centrum-noderna som redan har bostäder, förtydligar hon och nämner området där företaget Menigo finns idag och där det är tänkt att byggas fler bostäder framöver.

Har kommunen sålt av för mycket mark då?

– Nej. Partille är extremt litet till ytan, säger Marieke Wolter.

Sedan 2017 har kommunen enbart sålt av en liten bit verksamhetsmark, enligt henne. Det var till Rotex intill Kåbäcken.

Hade kommunansvariga kunnat agera annorlunda för att inte hamna i den här situationen för 20 år sedan?

– Nej. Jag kan inte se att nåt beslut de valde att göra skulle ha påverkat. För till slut tar marken slut.

Skyltmax lämnade Partille för hittade ingen mark att utöka på

För ett par år sedan valde Skyltmax att lämna sina lokaler i Partille. De flyttade in i en industrilokal intill Gamla Alingsåsvägen redan år 2008 och företaget växte så det knakade. Men för fem år sedan fick de inte plats längre. Behovet av mark de kunde bygga på och förfoga över själva blev allt tydligare. Familjen försökte frenetiskt hitta tomtmark att bygga nytt på.

Skyltmax-vd: ”Jag satt och letade på kartor och kontaktade dem som ägde tomterna, men ingen ville sälja.”

John Eskilsson är vd för Skyltmax som nyligen har flyttat sin produktion till Härryda.
John Eskilsson är vd för Skyltmax som nyligen har flyttat sin produktion till Härryda. Bild: Magnus Egger

– Jag satt och letade på kartor och kontaktade dem som ägde tomterna, men ingen ville sälja. Vi fick hjälp av kommunen och hade en jättebra kontakt. De ville verkligen hjälpa oss, men det fanns ingen mark att köpa, summerar vd John Eskilsson.

Ägarna försökte hitta lösningar under ett par års tid, men tvingades till slut fatta beslutet att lämna kommunen. De hittade mark och byggde helt nya lokaler i Härryda på Landvettervägen, dit företaget flyttade för ett år år sedan.

– Det blev det näst bästa alternativet, men det fanns inget val i Partille, säger John Eskilsson.

Finns yta för att växa i framtiden

De köpte en tomt på 7 000 kvadratmeter och byggde en lokal på 3 000 kvadratmeter– som de kan fortsätta växa i vid behov framöver.

– Det hade vi inte kunnat hitta i Partille, säger John Eskilsson.

Personalstyrkan på 65 anställda bor utspridda i Östra centrum i Göteborg, men en del bor också i Partille och andra intilliggande kommuner.

– Vi trivs jättebra i Landvetter i dag och är jättenöjda, det är väldigt nära kommungränsen och nära för våra medarbetare.

Företaget växer med 30 procent om året och en stor del av skyltproduktionen går på export till framför allt Tyskland och resten av Europa. De har egen produktion lokalt, men kunderna hittar de framför allt online. Företaget ångrar inte flytten.

– Det har blivit kanon vår etablering. I dag är vi inte ledsna över flytten, men då kändes det ju lite jobbigt.

Hade Partille kommun kunnat göra mer för att får att stanna?

– Nej. Jag vill framhäva att vi fick väldigt bra stöd från näringslivsansvarig i kommunen. Men de kanske ska låta exploatera mer mark i kommunen för företagare.

Samarbete kring Jeriko ska lösa problemet

Kommunen försöker hitta verksamhetsmark. Men ett ytterligare dilemma är att Partille är litet till ytan. Efter en del diskussioner finns nu ett samverkansavtal som har godkänts av fullmäktige i både Partille och Lerums kommun kring ett skogsområde vid Jeriko-tunneln. Det är egentligen en fördjupad översiktsplan från år 2013, men som kommunen tar upp det igen. Arbetet med en förstudie av området som gränsar till Lerum är igång. Målet är att reda ut möjligheterna att bereda plats för ny verksamhetsmark på lång sikt. Men det finns en del knäckfrågor.

– Dels tror vi att vi behöver kunna jobba ihop med Trafikverket för att anlägga ett nytt trafikmot, vid avfarten på E20. En annan del är hanteringen är viltpassagen, alltså Jerikotunnelns tak som är en viltpassage. Det måste vi titta på, säger samhällsbyggnadschefen Sofia Hellberg.

Sofia Hellberg, samhällsbyggnadschefen, hoppas samarbetet kring Jeriko-omnrådet ska lösa problemen med industrimark för kommunen.
Sofia Hellberg, samhällsbyggnadschefen, hoppas samarbetet kring Jeriko-omnrådet ska lösa problemen med industrimark för kommunen. Bild: Partille Kommun

Tunneln ligger mitt i det område som just nu utreds och här passerar en hel del storvilt som älg och andra djur. Kommunen har också haft en första dialog med både Trafikverket och länsstyrelsen kring sina planer. Även dessa myndigheter är medvetna om ett regionalt behov av verksamhetsmark.

– De ser också nyttan av det. Men det är också inte helt okomplicerat och kan bli dyrt, konstaterar Sofia Hellberg.

Samhällsbyggnadschefen: ”Det är omöjligt att säga ifall vi får ihop det här ekonomiskt. Det har stor potential, men det är också svårt.”

Notan för utvecklingskostnaderna kan landa på flera hundra miljoner kronor för 1,5 miljoner kvadratmeter stort område med verksamhetsmark. För kommunen måste satsningen bli ”kostnadsneutral” för att bli tillräckligt intressant. Det vill säga de framtida intäkterna för området måste betala tillbaka kostnaderna för att bereda marken.

– Vi gör detta för att vi vill verkligen se till att det finns verksamhetsmark, det vinner alla på. Men det får i slutändan inte vara en kostnad för kommunerna.

Tror du att planerna kan bli verkliga?

– Det är omöjligt att säga ifall vi får ihop det här ekonomiskt. Det har stor potential, men det är också svårt.

Oavsett vad så ligger det minst tio år bort innan något företag kan att etablera sig på platsen.

LÄS MER:Företagare i Furulund vill ha ökad trygghet kring torget

Verksamhetsmark och industrimark

På detaljplanerad verksamhetsmark finns etableringen av företag inom industri, logistik och tillverkning.

Det handlar om verksamheter som inte är lämpliga att bygga där det finns bostäder som till exempel svetsverkstad, bilverkstad eller lagerlokaler och fabriksproduktion.

Frisörer, restauranger med flera finns det plats för i kommunen. De erbjuds plats på kommersiell yta.

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Partille Tidning” i Appstore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS