Insändarskribenten Tobias Hennig (MP) menar att Sverige svartmålas lögnaktigt som ett land i förfall.
Insändarskribenten Tobias Hennig (MP) menar att Sverige svartmålas lögnaktigt som ett land i förfall. Bild: Karl af Geijerstam

Sverige svartmålas lögnaktigt som ett land i förfall

Är Sverige ett bra land att leva i, frågar sig insändarskribenten Tobias Hennig (MP)? Hans svar är att vi på vissa ställen har problem men att flera att Sverige hamnar högt upp i flera internationella jämförande undersökningar. Bilden av ett Sverige i förfall är enligt honom en lögn.

ANNONS
|

För bara 5-6 år sedan spred nästan enbart antidemokratiska grupper och partier den stora lögnen om att Sverige är förstört, vanskött, hade en skenande brottslighet, led av allmänt förfall, och att vårt land är på väg mot kollaps.

Sedan 2016 har M, KD och senaste åren även L, valt att exploatera flera delar av denna stora lögn för att svartmåla bilden av Sverige.

Fakta och verkligheten är att Sverige får höga placeringar eller topplaceringar i 49 olika internationella jämförande undersökningar enligt en sammanställning av Jesper Strömbäck på Göteborgs Universitet för tankesmedjan Futurion. Sammanställningen och källor finns på futurion.se. Det gäller områden som till exempel jämlikhet, jämställdhet, ekonomi, företagens konkurrenskraft, klimatarbete, skattesystem, den höga nivån på demokratin, den höga utbildningsnivån, den starka rättsstaten, den låga risken att utsättas för våld och så vidare.

ANNONS

Visst har vi både stora problem (till exempel det grova skjutvapenvåldet) och även mindre problem, som Sverige måste lösa. Men för att lyckas lösa dessa komplexa problem behövs det en faktabaserad samhällsdebatt som grundas på just fakta, snarare än trångsynta åsikter och magkänslor.

Fakta är dessutom att vi nu har den lägsta nivån av självrapporterad utsatthet för brott sedan 2016, enligt Brottsförebyggande rådet.

Risken är tyvärr överhängande att denna stora lögn får liknade katastrofala följdverkningar som till exempel dolkstötslegenden eller lögnen om det stulna valet i USA. Ansvaret vilar tungt på M, KD och L som svartmålat Sverige och cyniskt låtit denna stora lögn få fäste i stora delar av vårt land.

Tobias Hennig (MP)

Ledamot i Partilles kommunfullmäktige

LÄS MER:Människorna bakom Partillepolitikens toppnamn

LÄS MER:Västsverige får betala för högerkonservativ riksdagsmajoritet

ANNONS