Insändare: Skolorna i Partille är bra på att skapa läslust och läskunnighet

Vi ser det som oerhört viktigt att stimulera läslust och att skapa läskunnighet samt läsförståelse bland Partilles skolelever, skriver representanter för styret i Partille.

ANNONS
|

De socialdemokratiska ledamöterna i utbildningsnämnden i Partille ser fler bibliotekarier som enda vägen till ökad läskunnighet, läslust och läsförståelse i kommunen.

S-ledamöterna menar att skoleleverna läser mindre. En alldeles färsk undersökning pekar i en annan riktning. Myndigheten Statens Medieråd, ser en uppgående trend i svenska ungdomars läsande. Detta gäller alla åldersgrupper. Undersökningen är gjord i slutet av 2022 och publicerades 26 september 2023.

Partilles elever går upp i resultat i de nationella proven i svenska för 2023 i årskurs 6 och 9. Det är glädjande att detta sker.

Vi som skriver under denna artikel är alla ledamöter i utbildningsnämnden i Partille och vi vill bästa möjliga skola för våra elever i Partille.

ANNONS

Partilles skolor har 12 bibliotek, många av biblioteken handhas av svensklärare på deltid. Dessa lärare finns på skolan där aktuellt bibliotek finns och varje skola har en ansvarig bibliotekspedagog. De utbildade bibliotekarier som finns i kommunen utgör ett nav för olika satsningar på läsning inom kommunen.

Det pågår många olika satsningar för stimulering av läslust och läsande inom Partilles skolor. Alla satsningar är inte nödvändigtvis kopplade till det fysiska biblioteket. Många författarbesök genomförs i skolornas svenskundervisning. Det kan gå till så att en författare kommer ut och presenterar sin bok och att klassläraren sedan läser högt ur en del av författarens bokserie. Sedan läser eleverna själva de följande delarna i bokserien. Flera författare är på detta sätt ute hos olika årskurser, vilket skapar stor läslust hos eleverna.

Redan i förskolan möter barnen läsningen. I ett speciellt digitalt verktyg kan eleverna läsa digitalt och även på olika språk. Det sistnämnda är något som kan vara nödvändigt i ett tidigt skede för vissa elever.

Vi menar att S-ledamöterna i utbildningsnämnden fokuserar för mycket på formella faktorer.

Läsa-, skriva- och räkna-garantin tillser att elever tidigt testas och får extra hjälp att lära sig läsa om så behövs. Alla elever genomgår test för läskunnighet i ”Legilexi”, där kan man identifiera hinder för läsförståelse och läskunnighet på olika områden i årskurs 1-3 och ge rätt insatser för elever.

En stor läslustundersökning gjordes under hösten 2021. Man fick in 400 svar. Det stora antalet svar tyder på stort intresse för frågan. Skolan frågade bland annat: ”Vad skulle få dig att bli sugen på att läsa?”

Högst upp i svaren hamnade ”innehåll”. Som kanske otippad två kom ”en mysig miljö”.

Vi menar att S-ledamöterna i utbildningsnämnden fokuserar för mycket på formella faktorer, som bemanning av ett skolbibliotek och de formella titlarna som finns i kommunen.

Vi ser det som oerhört viktigt att stimulera läslust och att skapa läskunnighet samt läsförståelse bland Partilles skolelever. Vi ser däremot att det finns flera olika vägar att nå det målet. Vi har stort förtroende för att utbildningsförvaltningen samt lärarna och rektorerna i Partille kommun sköter denna uppgift på ett mycket bra sätt.

Otto Natt och Dag (M)

Ordförande utbildningsnämnden i Partille

Berat Rushiti (L)

Vice ordförande utbildningsnämnden i Partille

Inger Willemoth (KD)

Ledamot utbildningsnämnden i Partille

Matz Dovstrand (SD)

Ledamot utbildningsnämnden i Partille

LÄS MER:Överbelastade lärare ska inte behöva bemanna skolbibliotek i Partille

LÄS MER:Biblioteket är ”hjärtat”på skolan i Lexby – lugnet lockar in elever

LÄS MER:Därför förbjöds Bröderna Lejonhjärta i Tjeckoslovakien

ANNONS