Moderaterna gjorde ambulanserna långsammare i Västra Götaland

Ambulanssjukvården hade varit lättare att utveckla om den SD-stödda regeringen inte minskat statsbidragen till sjukvården, skriver Cecilia Dalman Eek (S) till flera moderater som tidigare skrivit på debattplats.

ANNONS
|

Ambulanssjukvården har haft en stark utveckling de senaste åren. Samtidigt som responstiderna över hela landet har ökat, har kvaliteten i vården också ökat på många sätt. Detta är svårt att kvantifiera, men resultaten är tydliga: Vården idag är bättre och möjligheten att överleva en akut situation är mycket större.

Ambulansen har gått från en renodlad transportorganisation till en aktiv och högkvalitativ vårdgivare på plats. Från att ha kört i stort sett alla till sjukhusens akutmottagningar, kan idag många patienter behandlas direkt av ambulanspersonalen. Sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare i ambulanserna får numera bedömningshjälp direkt från akutläkare i bedömningsbilar. På bara några år har antalet patienter som behandlas på plats tredubblats och nu kan ungefär en tredjedel av patienterna stanna kvar. Det betyder snabbare vård till patienterna och effektivare användning av sjukvårdsresurserna.

ANNONS

Under tio år har responstiden ökat med tre minuter. Under åtta av dem har Moderaterna styrt Västra Götalandsregionen.

När uppdragen dirigeras sker det nu efter en noggrannare prioritering än tidigare. Prio 1 är tidskritiska larm och delas numera upp i prio 1A och prio 1B. Prio 1A innebär larm om omedelbart livshot. Vid Sahlgrenskas ambulansverksamhet har man också infört ett inre befäl som stöttar personalen som dirigerar bilarna. Det betyder att kunskap om till exempel aktuell bemanning i olika bilar gör att uppdragen fördelas mest effektivt.

Samtidigt som responstiderna långsamt ökat i hela landet, så har förutsättningarna att överleva akuta tillstånd ökat dramatiskt. Risken att drabbas av till exempel hjärtstopp har halverats. Förebyggande behandlingar av hjärtåkommor och minskad tobaksanvändning spelar roll, liksom samhällsinsatser som HLR-utbildningar och hjärtstartare på många platser. Andelen hjärtlarm har därför minskat radikalt och när de ändå kommer, så är ambulanspersonalen betydligt bättre rustade idag. Överlevnaden ökar snabbt. Många faktorer påverkar alltså möjligheterna att få god vård i tid av ambulanssjukvården.

Under tio år har responstiden ökat med tre minuter. Under åtta av dem har Moderaterna styrt Västra Götalandsregionen.

Vi rödgröna konstaterar att ambulanssjukvården kräver ett långsiktigt utvecklingsarbete där både responstider och fortsatta förbättringar är viktiga att arbeta med. Det hade varit lättare om den SD-stödda regeringen inte minskat statsbidragen till sjukvården och om åtgärder hade vidtagits tidigare för att hantera sjukvårdskrisen.

Men det är viktigt att notera att ytterligare nedskärningar, som skulle ha varit fallet om Moderaterna hade styrt regionen, inte skulle ha underlättat förbättringar av ambulansvården.

Cecilia Dalman Eek (S)

Ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

LÄS MER:Längre väntetid på ambulans än på tio år i Partille

LÄS MER:Åtgärda bristande ambulanstider i Partille

LÄS MER:Partille kommun investerar en kvarts miljon i hjärtstartare

ANNONS