Åtgärda bristande ambulanstider i Partille

Det är uppenbart att målet måste vara att förbättra inställelsetiderna för att säkerställa snabbare responstider för ambulanser till Partille kommun, skriver moderaterna Gustaf Josefsson, Johan Fält och Marith Hesse.

ANNONS
|

Moderaterna och Grönblå Samverkan i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tagit ett viktigt initiativ om att omedelbart vidta åtgärder för att förbättra och prioritera inställelsetiderna för prio 1-larm inom ambulansen, med hänsyn till den nyliga försämringen. Detta är ett steg i rätt riktning för att säkerställa invånarnas trygghet och välbefinnande.

Västra Götalandsregionen har ett ambitiöst mål om att ambulansen ska hinna till minst 90 procent av de mest akuta larmen inom 20 minuter. Tyvärr är detta mål svårt för verksamheten att uppfylla. Enligt de senaste rapporterna från SOS Alarm tar det i genomsnitt 16 minuter från att ett 112-samtal når larmcentralen till att ambulansen är på plats i Partille kommun, en inställelsetid som blivit sämre genom åren. Det är uppenbart att målet måste vara att förbättra inställelsetiderna för att säkerställa snabbare responstider. Partille kommun har fattat beslut om att köpa in och installera publika hjärtstartare utomhus i alla kommundelar som ett sätt att bidra till trygghet då inställelsetiderna ökar.

ANNONS

Det är dags för politiskt ledarskap och konkreta åtgärder

Vi anser att politikens främsta uppgift är att prioritera och värna om kärnverksamheten. De utmaningar som regionen och sjukvården står inför kräver politiskt ledarskap, handlingskraft och tydliga prioriteringar av kärnverksamheten. Med en budget på cirka 70 miljarder kronor för Västra Götalandsregionen finns det självklart möjlighet till omprioriteringar som inte urholkar kärnverksamheten, och där ställda ambulanser inte bör ingå.

Trygghet är viktigt. Långa responstider för akut omhändertagande av patienter och ovissheten kring ambulansens ankomst riskerar att flytta patientflöden till akutmottagningar, vilket inte bara ökar belastningen på sjukvården utan också innebär att kostnaderna allokeras till andra områden.

Det är dags för politiskt ledarskap och konkreta åtgärder för att förbättra ambulansinställelsetiderna. Invånarnas trygghet och hälsa är vårt ansvar, och det är något vi inte kan kompromissa med.

Gustaf Josefson (M)

Regionråd i opposition i Västra Götalandsregionen

Johan Fält (M)

Vice ordförande Sahlgrenska universitetssjukhuset

Marith Hesse (M)

Kommunstyrelsens ordförande i Partille

LÄS MER:Längre väntetid på ambulans än på tio år i Partille

LÄS MER:Partille kommun investerar en kvarts miljon i hjärtstartare

LÄS MER:Bildextra: Så kan nya förskolan i Öjersjö se ut

LÄS MER:Förskolebygget vid Vallhamra torg skrotas: Här är nya förslaget

LÄS MER:Här tar Nygårdens förskola i Lexby form – då kan den öppna

ANNONS