Flora och fauna i och kring Säveån ska bevaras och utökas

Tillsammans med Sportfiskarna och driftpersonal försöker vi anpassa kraftstationens produktion för att underlätta för olika arters vandring under året, skriver Partille Energis vd Mikael Jednell i en replik till Janne Hanhela vid Säfveåns flugfiskeförening.

ANNONS
|

Vi på Partille Energi beklagar djupt att flera ålar fastnade i gallret vid intaget till vattenkraftverket i Jonsered under Kristi Himmelsfärdshelgen. Tyvärr finns det inga skyddsanordningar som täcker till 100 procent och det var en ovanlig driftssituation som bidrog till det tragiska som hände.

Janne Hanhela inleder sin debattartikel i Partille Tidning med: ”Låt oss ha en dialog och tillsammans värna de unika arter som finns under ytan…”. I samband med smoltutvandringen förra året skrev Janne Hanhela till oss: ”Bra jobbat alla parter idag med hjälpen att släppa ut smolten från ovan kraftverket. Det är en mycket värdefull insats. Kanske en av de viktigaste fiskevårdsinsatserna varje år.”

ANNONS

Dialog och samarbete kring fiskvandringen har varit och är fortfarande prioriterat för oss på Partille Energi.

Som kraftverksägare har vi medverkat i en arbetsgrupp för planeringen av arbetet med Jonseredsvägen. Planeringen resulterade i en miljödom meddelad av Mark och Miljödomstolen 2022-12-21. Domen innehöll bland annat försiktighetsåtgärden att sänka vattennivån i Aspen med 10 cm för att säkra liv och egendom i samband med arbetena vid vägen. Sänkningen ligger med god marginal inom den vattendom som Partille Energi har att följa.

Tyvärr medförde dock sänkningen av vattennivån i Aspen att flödet i laxtrappan under en period blev lägre än förväntat. Det har Partille Energi själva anmält som en avvikelse till länsstyrelsen som är vår tillsynsmyndighet.

Det är av stor vikt att de åtgärder vi gör är väl förankrade med länsstyrelsen.

Partille Energi har en löpande dialog med länsstyrelsen, föreningen Sportfiskarna som vi har avtal med för skötsel av fiskvägarna samt driftpersonal för att finna förbättringar i det korta perspektivet för att förhindra händelser i den här omfattningen sker igen. Exempel på åtgärder är en utökad övervakning av nivåer och flöden. Tillsammans med Sportfiskarna och driftpersonal försöker vi anpassa kraftstationens produktion för att underlätta för olika arters vandring under året.

Riksdagen har beslutat om en nationell plan för miljöanpassning av alla svenska vattenkraftverk och dammar, vilken kommer att innebära en sammanhållen åtgärdsplan för hela Säveån. Det är därför av stor vikt att de åtgärder vi gör är väl förankrade med länsstyrelsen, som tillsynsmyndighet för vår verksamhet, och att dessa kan godkännas och få finnas kvar över tid. Det är inte hållbart om vi gör ingrepp och förändringar i ett naturkänsligt område som länsstyrelsen sedan inte ställer sig bakom.

Partille Energi kommer självklart bistå länsstyrelsen i deras utredning av händelsen med lägre flöde än normalt i laxtrappan.

Vi är genuint intresserade av att tillsammans med berörda myndigheter, organisationer och andra intressenter hitta formerna för hur kraftverket kan användas på ett hållbart sätt, samtidigt som flora och fauna i och kring Säveån bevaras och utökas.

Mikael Jednell

Vd Partille Energi AB

LÄS MER:Hur tänkte Partille Energi när de sänkte vattennivån?

LÄS MER:Åldöden kan försena öppning av Jonseredsvägen

LÄS MER:Därför gjorde Lerum Energi miljoninvestering för ålarna

ANNONS