Hur tänkte Partille Energi när de sänkte vattennivån?

Låt oss ha en dialog och tillsammans värna de unika arter som finns under ytan i vår glittrande och artrika å, skriver Janne Hanhela, ordförande för Säfveåns flugfiskesällskap och tillsynsman i Säveån.

ANNONS
|

Säfveåns flugfiskesällskap är bekymrade över situationen i Säveån. Många frågor har uppstått efter åldöden vid kraftverket. Det är bra att länsstyrelsen nu startar en utredning.

Naturligt höga flöden, till exempel vid regn, är mycket viktigt för laxar och ålar. Det syresätter vattnet, ger liv och kraft. Vi undrar hur Partille Energi resonerat när man beslutade om att låta naturfåran gå på lågvatten samt sänka Aspen under tiden som bygget av Jonseredsvägen pågår? Självklart måste säkerhetsaspekter beaktas, men det bör kunna genomföras samtidigt som man tar hänsyn till miljön för vår unika laxstam och utrotningshotade ål.

Sävfeåns Flugfiskesällskap önskar en kontinuerlig dialog med Partille Energi. Vi känner Säveån och har under många år fört statistik över arter och antal fiskar som passerar i denna unika miljö. Vi är bekymrade över hur bygget kommer att påverka årets laxvandring. Det kan till exempel vara bra att känna till att det precis bredvid vägbygget finns viktiga lekområden där laxen leker varje höst. Det måste beaktas med stor omsorg.

ANNONS

Vi är också bekymrade över att den kamera som länsstyrelsen satte upp för cirka tio år sedan för att fotografera passerande fisk inte längre är i bruk. Länsstyrelsen vill inte längre finansiera kameran på egen hand. Kameran har gett ovärderlig kunskap och forskningsunderlag om antal laxar och andra fiskar som passerar. En önskan från oss är att Partille Energi skulle kunna finansiera driften av kameran under året som ombyggnationen av Jonseredsvägen pågår så att vi tillsammans kan samla in fakta och vid behov agera.

Säfveåns Flugfiskesällskap kommer noga följa utvecklingen av fisken i ån, inte minst under det närmaste året. Låt oss ha en dialog och tillsammans värna de unika arter som finns under ytan i vår glittrande och artrika å. Då kan vi minska risken för att allvarliga händelser som den nyligen inträffade åldöden i Jonsered upprepas.

Janne Hanhela

Ordförande Säfveåns flugfiskesällskap och tillsynsman i Säveån

LÄS MER:Åldöden kan försena öppning av Jonseredsvägen

LÄS MER:Upptäckten: Avvikelser i Jonsereds kraftverk – länsstyrelsen inleder utredning om åldöden

LÄS MER:De slog larm till Partille Energi om åldöden: ”Fick inga svar”

ANNONS