Om Partille Tidning

Partille Tidning är en gratisutdelad veckotidning som når samtliga hushåll i Partille kommun och dess delar Partille, Sävedalen, Jonsered och Öjersjö.

Partille Tidning är en populär lokaltidning med mycket höga läsarsiffror och hög trovärdighet. Tidningen har en upplaga på cirka 17 000 och drivkraften är att göra en lokaltidning med hög redaktionell kvalitet, vilket i sin tur gör den högintressant som annonsorgan. Tidningen utkommer torsdag och distribueras av tidningsbud som är anställda av Västsvensk Tidningsdistribution.

Tidningen såg dagens ljus 2003 och ingår i den anrika tidningskoncernen WM Media. I koncernen finns även Alingsås Tidning, Lerums Tidning och Härryda-Posten
– alla fyra dominerande lokaltidningar med hög redaktionell kvalitet. Tillsammans når de fyra tidningarna cirka 160 000 invånare. Samtliga tidningar trycks i företagets eget tryckeri, WM Tryck. WM Media är ett av regionens största mediaföretag med ett åttiotal anställda. Företagets ägare och verkställande direktör William Michelsen är också chefredaktör och ansvarig utgivare, både för papperstidningen och nätupplagan.

Allt material i Partille Tidning, både i papperstidningen och i nätupplagan, skyddas av upphovsrättslagen. Det innebär i korthet att du inte får lagra, kopiera, överföra, visa, framföra, överlåta, försälja eller på annat sätt utnyttja artiklar, bilder och annat material. För detta krävs tillstånd av Partille Tidning. Det betyder till exempel att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen webbsida. Däremot får du gärna citera Partille Tidning förutsatt att du anger källan.

Läs om dataskydd och cookies här

Ansvarig utgivare: 

Företagets ägare och verkställande direktör William Michelsen är också ansvarig utgivare för Partille Tidning, både papperstidningen och nättidningen.

Tryck- och yttrandefriheten gäller för nättidningen, precis som för papperstidningen. Vårt redaktionella arbete skyddas av Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa lagar gäller framför Personuppgiftslagen vid publicering inom det redaktionella arbetet på Internet.

Eftersom grundlagen gäller för vår webbplats gäller också meddelarfriheten. Den som lämnar nyhetstips eller andra uppgifter till oss har rätt att vara anonym. Vi har tystnadsplikt om vem du är och myndigheter får inte försöka ta reda på det.

Vi lämnar heller inte ut adressuppgifter eller e-postadresser till tredje man.