Vattennivån i Säveån ligger högt

Cykelbanor har dränkts och en och annan parkbänk kan ligga blött till. Men det finns inga skäl till oro, enligt kommunen.
– Historiskt har det skett översvämningar som varit bra mycket högre, säger Per Söderquist, teknisk chef samhällsbyggnadskontoret.