Varning för skyfall och åska

En gul varning har utfärdats för skyfallsliknande regn. SMHI varnar för att vägar kan svämmas över.