Världsunik alzheimer-studie i Partille: ”Jätteviktig”

I Sverige är Alzheimers sjukdom den främsta anledningen till att personer utvecklar demens. Drygt 100 000 personer i Sverige beräknas lida av sjukdomen, med ett stort mörkertal. Men tack vare en ny, världsunik, studie kan mörkertalet komma att minska – och fler kan få hjälp.
– Västsvenskarna har här en unik möjlighet att bidra till studien, ju fler som är med desto bättre är det, säger Tannaz Kamali, enhetschef på Närhälsans vårdcentral i Öjersjö.