Vårdens beredskap för värmen är god: ”Lärt oss av 2018”

2018 togs vården på sängen av värmeböljan och många gamla och svaga drabbades hårt. Nu kräver regeringen att kommunerna har beredskapsplaner, något Partille tagit fasta på.
– Vi är väl förberedda, säger Kim Westerberg, beredskapssamordnare på kommunen.