Partille Tidnings chefredaktör: Genom att klicka in Partille i valkompassen får man en unik chans att se hur våra lokala partier positionerar sig i viktiga frågor i kommunen
Partille Tidnings chefredaktör: Genom att klicka in Partille i valkompassen får man en unik chans att se hur våra lokala partier positionerar sig i viktiga frågor i kommunen Bild: Mia Höglund

Valkompass 2022: Testa vilket parti som passar dig inför valet

Valet i september närmar sig med stormsteg. Därför har Partille Tidning i samarbete med SVT tagit fram en lokal valkompass med frågor om lokala-, regionala- och rikspartier.

ANNONS

Med hjälp av Partille Tidnings valkompass kan du nu hålla dig uppdaterad inför valet på vad de olika lokala partierna står för.

– Många Partillebor har inte koll på vilka politiker som styr på hemmaplan. Genom att klicka in Partille i valkompassen får man en unik chans att se hur våra lokala partier positionerar sig i viktiga frågor i kommunen, säger Jonas Rindefjell, chefredaktör på Partille Tidning.

Redan under maj månad gav tidningen läsarna en chans att fördjupa sig i de lokala frågorna och vad de önskade att Partille Tidning skulle fokusera på under valbevakningen.

– Det här kan ses som en förlängning av Partille Tidnings valenkät där våra läsare fick lista sina viktigaste frågor inför valet, säger Jonas Rindefjell.

Enligt de som svarat på den tidigare valenkäten är skolan och trygghet valets viktigaste frågor.

https://infogram.com/lasarnas-viktigaste-fragor-i-pts-valenkat-1hdw2jpj03n8p2l

Svar från tusentals lokala partiorganisationer

Tidningens lokala valkompass är lanserad i samarbete med SVT för att hjälpa dig som läsare att orientera dig politiskt. Valkompassen hjälper dig att förstå hur kommunfullmäktige och regionen ställer sig i frågor som berör din närhet.

– En lokaltidnings och journalistikens viktigaste uppgift och grundfundament är att vara demokratins största pelare och att sätta in saker i ett sammanhang och göra världen begriplig. Lokaltidningarna är extra viktiga här eftersom vi granskar den lokala makten, säger Magnus Ringman redaktionell utvecklingschef för Stampen lokala medier.

Valkompassen grundar sig på ett stort samarbete där journalister på flera av landets lokaltidningar har kommit med förslag och synpunkter. SVT Nyheters researchteam har bland annat ställt frågor till 4 440 riksdagskandidater och 2 275 lokala partiorganisationer i landets alla kommuner.

– Journalisternas uppdrag är att begripligt förklara för läsarna utan att ta ställning och att även granska makthavarna i deras löpande verksamhet, säger Magnus Ringman.

Du kan även testa vilket parti du sympatiserar med på riksnivå.

Anonym valkompass

Valkompassen är tänkt som ett bra hjälpmedel för läsaren, för att orientera sig i vad partierna står för så man enklare kan bilda sig en egen uppfattning. Resultatet av valkompassen kan ses som en pusselbit för att sedan i valet rösta på det parti som stämmer överens med ens egna värderingar.

Att genomföra valkompassen tar cirka 15 minuter. Du kan välja att göra den på riksnivå, lokal nivå eller både och. Valkompassen är helt anonym.

LÄS MER:Skolan står ut när läsarna listar viktigaste valfrågorna

LÄS MER:Läsarnas engagemang fick mig nästan att ramla av stolen

ANNONS