VA-ledningar byts i Paradiset – stör trafiken

Kommunens stora arbete med att renovera det befintliga VA-nätet pågår för fullt. Nu har turen kommit till korsningen Kyrkåsvägen och Paradisvägen i Paradiset.