Länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland har tillsammans med Göteborgs Stad tagit fram ett metodstöd för arbetet mot människohandel och prostitution.
Länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland har tillsammans med Göteborgs Stad tagit fram ett metodstöd för arbetet mot människohandel och prostitution. Bild: Pelle Lund

Utbildning om sexköpare och utsatta i Västra Götaland

Kommunerna ska ta krafttag mot människohandel och prostitution, men kompetensen saknas i stort. Därför har bland annat länsstyrelsen i Västra Götaland tagit fram ett utbildningspaket för att råda bot på kunskapsbristen.

ANNONS
|

Prostitution och människohandel är ett utbrett problem och alla kommuner måste vara på tårna med sina insatser, konstaterar Länsstyrelsen i Västra Götaland och Halland, tillsammans med Göteborgs Stad i ett pressmeddelande.

”Men kompetensen för att tidigt upptäcka och hjälpa utsatta varierar stort”, tillägger myndigheterna.

Därför har kommunen och de två länsstyrelserna skissat på ett metodstöd som socialarbetare i olika kommuner kan använda sig av för att kunna tackla och hantera människohandel och utsatthet i prostitution.

Lärdomar om sexarbetare – och om sexköpare

Stödet består av en serie filmade föreläsningar där sakkunniga delar med sig av sin expertis i frågan. Exempelvis bjuder Mikamottagningen om kunskap om sexuellt självskadebeteende hos de utsatta.

ANNONS

– Vår förhoppning är att stödet ska leda till att yrkesverksamma blir mer trygga i att möta målgrupperna och att personer som söker stöd ska kunna få bra hjälp oavsett var man bor, säger Annika Emricsson, samordnare för Mikamottagningen.

Även verktyg i samtal med köpare av sexuella tjänster belyses i ett föredrag. I detta fall av Göteborgs KAST-verksamhet. Varför även det perspektivet måste finnas med förklarar Sigun Lilja, samordnare inom våld i nära relationer på Länsstyrelsen Halland.

– Det är viktigt att arbeta med förebyggande åtgärder för att på sikt minska efterfrågan på sexuella tjänster, citeras hon i det gemensamma pressmeddelandet.

ANNONS