Ursemlan långt ifrån dagens nymodigheter

Fettisdagen står för dörren och därmed dagen då frosseriet inte har några gränser för svenskarna. Men kombinationen av semlans beståndsdelar har inte alltid varit likadan.