Trafikverkets miljonprojekt ska rädda E20 i Partille från skred

Slänterna längs med E20 i höjd med Finngösa i Partille är i risigt skick och flera sprickor har observerats.
Agerar man inte inom kort kan området drabbas av ett skred som enligt Trafikverket skulle kunna få katastrofala följder och utgöra en fara för människors liv.
Därför vill Trafikverket med start under nästa år erosionsskydda området till en kostnad av tiotals miljoner kronor.