Thore riskerar konkurs – efter återkrav av pandemistöd

Thore Mellander, 56, sökte pandemistöd från Tillväxtverket för att företaget han drivit i 15 år i Sävedalen skulle överleva krisen – något han beviljades utan ifrågasättanden.
Nu kan återkravet av samma stöd bli orsaken till att hans livsverk går i graven.
– Stödet kom till snabbt och villkoren för stödet ändrades flera gånger under pandemin. Det har tyvärr lett till att det ibland varit otydligt för företag vad som gällt, säger Carin Carltoft, pressansvarig på Tillväxtverket.