Susanna Trehörning, biträdande chef inom författningsskydd och kontraterrorism, säkerhetspolischef Charlotte von Essen och Ahn-Za Hagström, chef för Nationellt centrum för terrorhotbedömning under pressträffen.
Susanna Trehörning, biträdande chef inom författningsskydd och kontraterrorism, säkerhetspolischef Charlotte von Essen och Ahn-Za Hagström, chef för Nationellt centrum för terrorhotbedömning under pressträffen. Bild: Henrik Montgomery/TT

Terrorhotnivån höjs i Sverige

Terrorhotnivån i Sverige höjs från nivå 3 till 4.
Det meddelade Säkerhetspolisen på en pressträff under torsdagen.
– Vi har gått från att betraktas som ett legitimt till ett prioriterat mål för våldsbejakande islamism globalt, säger säkerhetspolischefen Charlotte von Essen.

ANNONS
|

Konkret så innebär höjningen från nivå 3 till 4 att hotet gått från förhöjt till högt på den femgradiga skalan.

– I dag har jag fattat beslut att höja terrorhotnivån, från ett förhöjt till ett högt hot. Vi går från en tre till en fyra på den femgradiga skalan, berättade Charlotte von Essen, chef för Säkerhetspolisen, på presskonferensen.

”Betraktas som ett prioriterat mål”

Höjningen görs då Säpo bedömer att Sverige befinner sig i ett försämrat läge avseende attentatshot mot riket och att detta hot kommer bestå under en längre tid.

– Det har under året skett en successiv förändring där vi har gått från att betraktas som ett legitimt till ett prioriterat mål för våldsbejakande islamism globalt. Beslutet är inte föranlett av en enskild händelse, det vill jag understryka, säger Charlotte von Essen, chef för Säkerhetspolisen.

ANNONS

Beslutet grundar sig i Säpos kontinuerliga bedömningar.

Det är Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NTC, som bedömer terrorhotnivån för Sverige och chefen för Säpo som beslutar om den.

NTC består av personal från Försvarets radioanstalt, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och Säkerhetspolisen.

Inför beslutet samrådde också Charlotte von Essen med chefen för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) samt generaldirektören för Försvarets radioanstalt (FRA).

– Båda står bakom mitt beslut, säger hon och fortsätter:

– Samtidigt som vi under en längre tid har sett ett ökat fokus i Sverige från våldsbejakande islamistisk extremism, ska vi också komma ihåg att hotet våldsbejakande högerextremism kvarstår. Även desinformationskampanjer där Sverige under en längre tid har utmålats som islamfientligt har bidragit till den ökande hotbilden.

Ska ses som en långsiktig bedömning

Hon berättar vidare att beslutet också ska ses i ljuset av det försämrade säkerhetsläget i omvärlden, framför allt av Rysslands invasion av Ukraina.

– Men det finns även indikationer på att statliga aktörer utnyttjar det fokus på Sverige som uppstått för egna syften att underblåsa Sverigefientliga narrativ. Något som ytterligare påverkar hotbilden av Sverige. I Sverige har vi en långsiktigt och strategisk hotskala är känt i nuet och framtida utveckling, säger hon.

Beslutet ses som en långsiktig och strategisk bedömning. Det ska rikta en signal till alla berörda samhällsaktörer om att det hot som finns är allvarligt och det finns en vikt av att vidta relevanta åtgärder.

Var uppmärksam

Susanna Trehörning, biträdande chef inom författningsskydd och kontraterrorism, berättar att attentatshoten gått i vågor och det ökade ganska kraftigt i början av året.

– Då förstörde man en religiös skrift genom att bränna den. Det blev kraftiga reaktioner. Vi har också sett en ökning nu under sommaren att det kommer in hat och hot under liknande aktiviteter. Men under andra liknande aktiviteter har vi inte sett de inflödena, säger hon.

Under pressträffen berättade också Charlotte von Essen att man ska arbeta aktivt med en rad åtgärder, som företags eller myndigheters egen säkerhet. Till exempel personalsäkerhet, larm och övervakning samt informationssäkerhet.

– Syftet med att höja hotnivån till en fyra, ett högt hot, är att samhället ska anpassa sin verksamhet för att minska risken att någon ska inträffa. Uppmaningen till allmänheten är att fortsätta livet som vanligt. Men vara uppmärksam på vad myndigheter lämnar för information och ta del av den. Det är också viktigt att man är källkritisk och inte sprider felaktig information, säger Charlotte von Essen.

Nivåstegen i hotnivåskalan är följande:

• Inget identifierat hot (1)

• Begränsat hot (2)

• Förhöjt hot (3)

• Högt hot (4)

• Mycket högt hot (5)

Källa: Säkerhetspolisen

ANNONS