Tågförseningar efter fordonsfel

Det har på tisdagseftermiddagen varit förseningar i tågtrafiken på Västra stambanan
Detta efter ett fordonsfel.