Från årsskiftet börjar flera nya lagar att gälla i Sverige. Bland annat nya åtgärder mot engångsplast, slopad straffrabatt för unga och fimpförbud.
Från årsskiftet börjar flera nya lagar att gälla i Sverige. Bland annat nya åtgärder mot engångsplast, slopad straffrabatt för unga och fimpförbud. Bild: Björn Olsson

Här är de nya lagarna som börjar gälla 2022

Förbud mot att slänga fimpar på marken, skärpt straff för våld i nära relationer och stärkt rätt att stänga skolor. Ett nytt år är här och med det har det även tillkommit även en del nya lagar. Här är det viktigaste att hålla koll på nu, under 2022.

ANNONS
|

Varje år kommer nya lagar på plats i Sverige som kan vara bra för oss medborgare att hålla koll på. Med hjälp av en sammanställning från regeringskansliet finns några av de nya lagarna 2022 listade nedan.

Stärkt rätt att stänga skolor

Skolinspektionen får utökad befogenhet att stänga skolor. Bland annat ska myndigheten kunna stänga en skola om det fortfarande finns brister inom verksamheter två år efter att skolan fått kritik.

Även kommunen kommer ges samma rätt som Skolinspektionen.

LÄS MER:Bil körde in i räcket vid Skulltorpsmotet

All nedskräpning blir olaglig

Du kan få böter på 800 kronor om du exempelvis kastar en cigarettfimp, kolapapper, snus eller tuggummi på marken.

Tidigare undantogs småskräp från lagen.

ANNONS

LÄS MER:Jörgen vaknade av branden: ”Såg lågorna stå ut genom fönstret”

Dessutom införs nya åtgärder mot engångsplast. Produkter med mer än 15 procents plastinnehåll förbjuds, exempelvis bestick, tops, sugrör och muggar. Detta innebär att den som serverar mat eller dryck i engångsförpackningar ska kunna erbjuda flergångsalternativ. Utöver detta ska producenter bland annat betala nedskräpningsavgifter och vissa engångsplastprodukter ska vara märkta.

Även konfetti utomhus förbjuds.

Slopad straffrabatt för unga

I dag kan en persons ålder anses som en förmildrande omständighet när domstolen ska bestämma strafflängden.

Nu slopas straffreduktionen för personer i åldern 18–20 år om brottet har ett minimistraff på fängelse i ett år eller mer.

Det kan röra sig om exempelvis rån, grov misshandel och våldtäkt.

LÄS MER:Larm gick på Leos lekland – polisen kallades dit

Förändringen innebär att det inte heller ska krävas starkare skäl än normalt för att döma en myndig ung person till fängelse.

Det blir också möjligt att döma personen till livstids fängelse.

Skärp straff för våld i nära relationer

Minimistraffet för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning höjs till fängelse i ett år, från tidigare nio månader.

Även straffet för överträdelse av kontaktförbud skärps och förtal samt grovt förtal kan ingå i grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning och olaga förföljelse.

LÄS MER:Här är alla 36 nya ord 2021 – i spåren av pandemin

Enklare fastställa föräldraskap

Föräldrar som inte är gifta ska kunna bekräfta att de är föräldrar digitalt, utan att socialnämnden behöver medverka.

Det blir även enklare att fastställa föräldraskap exempelvis om mamman redan är gift eller registrerad partner med en kvinna. Då kommer den personen automatiskt också anses vara barnets förälder.

Det gäller även om båda makarna har ändrat sin könstillhörighet.

Särskilt skydd för hyresrätter

Hyresnämnden kan kräva att fastighetsägaren åtgärdar brister i misskötta bostadshus. Samtidigt ska hyresgäster som får lägenheten förstörd i en brand ha möjlighet att erbjudas ett nytt hyresavtal av värden.

Antingen kan det vara den förstörda lägenheten i återställt skick eller en annan likvärdig lägenhet.

Fler lagar som träder i kraft 2022

 • Höjt inkomsttak i sjukförsäkringen från åtta till tio gånger prisbasbeloppet.
 • Reklamskatten slopas för idrottsföreningar.
 • Nytt statligt stöd till företag som vill förbättra mobiluppkopplingen på fjärrtåg.
 • Krav på klimatdeklaration för byggherrar vid nybyggen.
 • Public service-avgiften sänks.
 • Möjlighet att pröva en tidsbegränsade tillståndsansökan för att bryta kalksten för regeringen.
 • Övre åldersgränsen för rätten till studiemedel höjs från 56 till 60 år.
 • Maxbeloppet på bostadstillägget för pensionärer och sjukskrivna höjs till 7 500 kronor per månad och till 3 750 kronor för de som är gifta.
 • Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag.
 • För att uppmuntra cykelpendling införs skattelättnad för cykelförmån.

  Så här prenumererar du!

  Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

  De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

  ANNONS