Svårt att få till regionala cykelstråket genom Partille

I regionens cykelplan finns ett högprioriterat cykelstråk som planeras gå från Alingsås in till Göteborg, där Partille utgör en del av sträckan.
Men när cykelvägen kan stå klar visar sig vara svårt att förutsäga.
– En del har gjorts, en del är på gång alternativt behöver utredas mer, säger Marith Hesse (M) kommunstyrelsens ordförande.