Större tågstopp och längre restider – så påverkas du

Samtliga tåg till och från Göteborgs central ställs in – dessutom kommer arbete pågå på ett antal järnvägsspår.
Trafikverket varnar för längre restider under helgen den 6 till 8 oktober och ber om överseende från resenärerna.