Sophanteringstvisten med Reno Norden avgjord – efter fyra år

I spåren av tusentals felaktiga eller uteblivna hämtningar av avfall sa kommunen upp avtalet med Reno Norden 2018. Först nu, fyra år senare har den rättstvist som följde fått ett slut.
– Det har varit en komplicerad process där man körde fast, säger Åke Marmander, kommunjurist.

Redan kund?Logga in här