Sociala medier-expert om hur Facebook censurerar filmer

På Facebook är mycket av det som styrs i flödet automatiserat. Men det finns också en annan förståelse för amerikanska orättvisor jämfört med iranska sådana, förklarar medie-experten Emanuel Karlsten.