Shai Dahan färgsätter Göteborg Landvetter flygplats

Shai Dahan, mannen bakom de stora väggmålningarna på Oluff Nilssons väg, har precis avslutat sin tredje väggmålning på Göteborg Landvetter flygplats. Han är väldigt glad över att ha fått möjligheten att jobba på flygplatsen igen.
– Lika många människor går genom flygplatsen på ett år som genom Louvren i Paris.