Så stora är skadorna – efter storbranden i Lexby

Efter att brandkåren kämpat i flera dygn i den kraftigt kuperade terrängen uppe på Lexby berg har man nu lämnat över ansvaret till kommunen.
I flera dagar har man inventerat skadorna och plockat ner de träd som utgjort en akut säkerhetsrisk.
Partille Tidning har följt med upp i det eldhärjade området, där nya skott redan börjat slå upp ur den brända marken.