Så ska Oluff Nilssons väg bli en del av centrum

2023 drar Målbild Partille centrum 2035 igång på allvar. Planen: att få båda sidor E20 att leva.
– Det ska kännas ”gött” på södra sidan också, säger Filip Siewertz, planeringschef på Partille kommun.