Så gick det till – när Partille sålde Utby

1928 lämnade Partille över den sista strimlan av Utby till storstadsgrannen Göteborg, som byggde en gigantisk SJ-fabrik på platsen. Men samtida Partillebor var rasande över att man lämnade bort den gynnsamma industrimarken till den ”glupska draken” som kolonialmakten Göteborg ansågs vara. ”Det är tydligen en farlig fiende, Partille oförskyllt fått på halsen”, skriver en något tendentiös reporter på tidningen Göteborgs-Trakten i en protestartikel från 1925.