Så går renoveringen – efter storbranden i Björndammen

I slutet av maj förra året hände det ofattbara – 24 familjer fick fly hals över huvud från sina hem efter att en storbrand brutit ut på Domarevägen.
Sedan dess har renoveringsarbetet pågått för fullt och i vår, nästan exakt ett år senare, kommer hyresgästerna kunna flytta in igen – men endast en av de som bodde i huset när det brann har valt att återvända.