Råttor i soprummet på äldreboende: ”Kan smitta”

Soprummet i anslutning till köket på Furulunds äldreboende har råttor och möss på täta besök. Det visar en inspektion från miljöenheten på Partille kommun som gett fastighetsägaren Partillebo ett föreläggande om att skyndsamt komma tillrätta med problemen. Något de säger sig redan gjort.
– Skadedjur kan sprida sjukdomar, säger inspektören Anna Nikula.