Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

1/6

Råttor och svartmögel i köken på Furulunds äldreboende

Smuts, svartmögel och råttor – det var vad som upptäcktes i köken på Furulunds äldreboende när miljöenheten hade sin årliga inspektion.
Nu ställer de krav på åtgärder, men tills allt är klart får matlagningen, trots bristerna, fortsätta som vanligt.

Det var under miljöenhetens årliga kontroll av köken på Furulunds äldreboende som bristerna upptäcktes. I storköket tillagas upp till 800 portioner mat, både till de äldre och Furulundsskolans elever, varje dag. Där kunde de konstatera att det var mögelbildning och rost överallt där golvet övergår till vägg eller brunn.

Ovanför kokkärlen klarar inte heller ventilationen av den höga produktionstakten vilket gör att kontaminerat kondensvatten droppar ner i grytorna igen. Det når också maten via utrustning och arbetsytor som kontaminerats.

Enligt förra årets avvikelserapport från 2020 är köket egentligen byggt för att klara 500 portioner per dag. Då lovade de ansvariga att ventilationen skulle åtgärdas men när inspektörerna nu återvände var situationen oförändrad.

LÄS MER: Ordföranden om bristerna i vården: ”Blir ledsen”

Råtta skymtades under inspektionen

Men avvikelserna slutar inte där. Mitt i köket ser de en stor pöl med vatten som beror på ett rör som läcker. Golvet är trasigt på flera ställen. Vid kokeriet är golvet buckligt och har börjat lyfta, vilket tyder på att det är fuktigt undertill.

Väggarna i kyl- och frysrummen är rostiga och färgen flagnar. Bredvid grönsakskylen är flera klinkerplattor spruckna och ovanför ett fönster är en bit av väggen bortsågad, och inuti hålet syns svartmögel.

När inspektörerna sedan fortsätter till avdelningsköken på äldreboendet förklarar personalen att det finns återkommande problematik med råttor.

Personalen uppger att de hade råttor förra året och att vaktmästaren har en rutin för att upprätthålla bekämpningen, men när de går in i avdelningens kemikalierum ser en anställd en råtta under själva inspektionen.

– Den ska ha tittat upp ur en golvbrunn, säger Ebba Leandersson, en av inspektörerna på plats.

”Tuggat på delar av köksskåpen”

Råttor kan föra med sig sjukdomar och utsätta personerna på äldreboendet för smittrisk, direkt eller indirekt genom maten de äter. När inspektörerna senare tittar närmare i köken konstaterar de att de är rejält slitna.

De ytor som utsätts för fukt, är uppsvällda och träet flagnar. Micro och diskmaskin är av äldre modell och personalen uppger att de inte fungerar som de ska och är svåra att rengöra. Under och bakom köksskåp, diskmaskin och kylskåp är det svartmögel, fukt och rost.

På en av avdelningarna har råttorna tuggat på delar av köksskåpen.

I matsalen finns en diskinlämning med ett anslutande diskrum. Även där finns mycket rost, mögel, sönderfallande kakel och flagnande färg.

Kräver åtgärder

Nu har miljöenheten beslutat om ett föreläggande gällande storköket, de kräver nu att verksamheten ska:

”Säkerställa att produktionen sker på ett livmedelssäkert sätt, avseende produktionsmängd, kokning och ventilation. De ska utrusta lokalen med ett ändamålsenligt golv för den verksamhet som bedrivs, samt ta bort nuvarande mögeltillväxt på konservkylens inre väggar och vidta ändamålsenliga åtgärder för att göra väggarna lättrengörliga.”

Eftersom storköket tillverkar mat till både skolan och äldreboendet är det utbildningsnämnden som ansvarar för lokalerna.

Jonas Olausson är planeringschef på utbildningsförvaltningen och menar att han är medveten om bristerna som finns.

– Köken är utsatta lokaler där det slits hårdare, miljöenheten gör ju de här regelbundna kontrollerna för att vi därför ska kunna ha en så hög nivå på storköken som möjligt, säger han.

Men redan 2020 påpekade miljöenheten att ventilationen var undermålig, varför gjordes inget redan då?

– Den uppgift jag har från fastighetsägaren är att till sommaren 2022 så kommer man genomföra ett stort ventilationsprojekt. Så det ligger i den här åtgärdsplanen som fastighetsägaren Partillebo nu har tillsammans med verksamheten. Vi åtgärdar de här felen löpande.

Hur kommer det sig att ni trots bristerna väljer att fortsätta laga mat i köket?

– Vi har ju inte lika många skolelever på skolan, sen vi har ju ett mindre antal elever än för två år sedan. En del har flyttats ner till Stadsparksskolan. Trycket är lägre än det varit tidigare, dessutom har äldreboendet ett antal vakanta platser. Det ska fungera fram till sommaren, säger han.

Kommer ni att uppdatera era rutiner för att säkerställa att det inte hinner gå så långt som ett föreläggande igen?

– Min bild är att de storköken vi har fungerar väldigt bra i dialog med fastighetsägaren. De kommer åtgärda det här utifrån den här planen vi kommit överens om.

LÄS MER: Replik: ”Vi beklagar och ser mycket allvarligt på det som har skett”

”Tycker vi har en god miljö”

Enligt rapporten ska köket vara dimensionerat för att laga 500 portioner per dag och nu menar Jonas Olausson att det lagas upp till 600 portioner per dag.

Han menar att det inte ska vara några problem.

– Som jag sa tycker jag vi har en god miljö, bra lokaler. Vi är medvetna om bristerna och åtgärdar enligt föreläggandet, säger han.

Hur eventuellt svartmögel har påverkat och kan påverka arbetsmiljön för de anställda fram till sommaren kan han inte svara på.

Daniel Pus är avdelningschef för äldreomsorgen i Partille kommun och ansvarar därför för de avdelningskök som också ingått i miljöenhetens inspektion.

Han förklarar att verksamheten redan 2020 noterade att de hade råttor i lokalerna. Då tog de enligt sina rutiner kontakt med Anticimex för att lägga ut råttfällor.

– En råtta är en råtta för mycket. Nu nyligen har de också synts till en i ett av våra förråd på en av enheterna. Därför har vi nu nya fällor ute och en dialog med Partillebo som är fastighetsägaren.

”Med facit i hand skulle man bytt ut de tidigare”

Han påpekar att han inte sett avdelningsköken själv, men att de utifrån inspektionen helt klart är alltför slitna vilket också leder till svårigheter att hålla rent.

– Det rör sig även bland annat om vissa maskiner som inte är i bra skick, men nu har vi fått åtgärder utlovade från fastighetsägaren som ska byta ut dessa. Sen var det andra brister som nu gör att andra delar av avdelningsköken också ska bli utbytta. Man kommer börja jobba med det omgående, säger han.

Daniel Pus är avdelningschef för äldreomsorgen i Partille kommun. Bild: Pressbild
Daniel Pus är avdelningschef för äldreomsorgen i Partille kommun. Bild: Pressbild

Han menar att miljöenhetens rapport uppmärksammat de på att mer behöver göras i framtiden för att det inte ska hinna gå så här långt.

– Med facit i hand skulle man ha bytt ut de tidigare, vi borde haft en dialog om att renovera avdelningsköken. Det vi tänker är att vi också behöver ha bättre kontroller och uppföljning på våra avdelningskök. Det får bli en lärdom av den här inspektionen, och att vi behöver ha en närmare kontakt med Partillebo, säger han.

Att skadedjur riskerar att sprida smittoämnen via maten är han också medveten om, men menar att de tills nu inte funnits några indikationer på detta, till exempel magsjuka på avdelningarna.

– Ett symptom på det ska kunna vara magsjuka och det har vi inte haft större utbrott kring. Sen i och med pandemin med förbättrade basala hygienrutiner har det sett väldigt bra ut just med detta, säger han.

LÄS MER: Misstänkt sexuellt ofredande på boende – utreds av Ivo

”Hade de inte engagerat sig hade vi behövt tänka om”

I samband med föreläggandet lovar nu fastighetsägaren Partillebo att genomföra flera åtgärder, bland annat att mäta, rengöra och byta aggregatet för ventilationen, samt åtgärda golv och väggar i kylrum i samråd med verksamheten.

Enligt miljöenhetens inspektörer ser de allvarligt på bristerna. Ett annat alternativ hade varit att besluta om ett förbud av att fortsätta driva verksamheten men det var inte aktuellt.

– I det här fallet var det redan en uppföljande kontroll och de pratade om att koka mat tidigare på morgonen i stället för att minska kondensen och använda ugnen mer, så det fanns andra lösningar, säger Kristoffer Tveiten, en av två inspektörer som var på plats.

Inspektören Ebba Leandersson fyller däremot i:

– Min bedömning i det här fallet handlar om kommunikation och att vi vill mötas på mitten, och att de faktiskt agerade väldigt fort. Hade de inte engagerat sig hade vi behövt tänka om och ta ett annat beslut, säger hon.

Bristerna hör ihop

Eftersom de främst bedömer livsmedelssäkerheten kunde de konstatera att ingen mat kommer i direktkontakt med svartmögel, vilket bidrog till att de lät verksamheten fortgå.

– När man ser till kylen, som också ska åtgärdas på grund av mögeltillväxt, är allt förpackat som förvaras där, säger Ebba Leandersson.

Sen menar de också att en viktig del är att åtgärda ytorna i köket så de blir lätta att rengöra, men alla bristerna hör också ihop.

– Mögel beror alltid på fukt, och det i sin tur beror på underdimensionerad ventilation.

LÄS MER: Nåddes inte av hemtjänsten på tre veckor – hittades död

Nya åtgärder om inget gjorts tills i vår

I dagsläget har de inte planerat in en luftmätning av mögelsporer, men de försöker ändå betona allvaret med problemet för verksamheten.

– Vi vill inte att det ska spridas vidare in i väggar, så det gäller att informera om vad man ser och lösa det innan det blir ett större problem, säger Kristoffer Tveiten.

Det är också han som kommer att genomföra den uppföljande inspektionen på Furulunds äldreboende till våren.

– Vid den kontrollen får vi bedöma om det som gjorts är tillräckligt. Vi har pratat om att om så inte är fallet får man begränsa verksamheten och dra ner produktionen. Då kan de behöva hjälp av andra kök i kommunen, som skolor och förskolor, säger han.

Så påverkas kroppen av svartmögel

Mögel kan ge luftvägsproblem och överkänslighet

Mögelsvampar och andra mikrosvampar är biologiska agens. De kan växa till i fuktiga miljöer och ge upphov till olika typer av överkänslighetsreaktioner, till exempel allergier.

Om man andas in delar av mögelsvampar och mögelsporer vid arbeten där det bildas luftburet mögeldamm kan det leda till akuta lungproblem. Om man exponeras för mögeldamm under en längre tid kan man få kroniska lungproblem.

Hur hälsofarligt möglet är beror på vilka svampar det är fråga om och hur man blir exponerad för dem.

Barn är i regel känsligare för föroreningar än vuxna. En anledning är att deras kroppar inte är färdigutvecklade eftersom hjärnan, hormonsystemet och immunförsvaret fortsätter att utvecklas efter födseln.

Källor: Arbetsmiljöverket, boverket.se

Mögelgifter i mat

Mögelgifter i mat kan ge olika negativa hälsoeffekter hos människor. Dessa kan vara både akuta, som till exempel magsjuka, och sådana som uppstår efter längre tid, till exempel lever- och njurskador samt cancer.

I Sverige är det mycket ovanligt att maten innehåller så höga halter mögelgifter att vi blir akut sjuka. Då allvarliga hälsoeffekter kan uppstå efter lång exponering även för lägre halter är det ändå viktigt att i möjligaste mån undvika att få i sig mögelgifter via livsmedel.

Källa: Livsmedelsverket

Så här prenumererar du!

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

Så här prenumererar du och hämtar apparna:

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.