Poppels gör första bön-ölet: ”Vi vill gå i bräschen”

Förra gången var det överblivet bröd, denna gång åkerböna. Poppels experimentverkstad bubblar och jäser.
– Bönan kan bli viktig för ölbryggandet i framtiden, säger bryggmästare Daniel Granath.