Planen: Så ska Oluff Nilssons väg bli en del av centrum

Kommunen har stora planer för hur Partille ska se ut i framtiden. År 2035 ska man vara i hamn med en rad satsningar för att öka tryggheten och göra centrum mer levande. Men det handlar inte bara ut på att bygga nya torg och bostäder, utan också att sammanlänka centrum med Oluff Nilssons väg – med en bro.
– Det är så lätt att hamna i den här idealistfällan och tro att det ska bli ett sprudlande folkliv överallt bara för att man bygger ett torg, säger planeringschefen Filip Siewertz.

ANNONS

I förra veckan presenterade Partille kommun sin vision för hur centrum ska se ut 2035.

”Sammanlänkat, levande och upplevelserikt! Så vill vi att centrala Partille ska uppfattas i framtiden. De tre ledorden utgör grunden till Målbild Partille centrum 2035 som nu är klar att användas i den fortsatta centrumutvecklingen – både av Partille kommun och av andra aktörer i centrum”, skriver man på sin hemsida.

Men centrum i den bemärkelse vi känner den i dag kan komma att utökas.

Oluff Nilssons väg har i snitt ett lite sämre rykte än övriga kommundelar och är mer socioekonomiskt utsatt.

Nu har man bestämt sig för att göra något åt det, bland annat genom att bygga en bro över E20. Partille Tidnings reporter hakade på kommunens planeringschef Filip Siewertz för en promenad längs Oluff Nilssons väg.

– Som ett nyckelprojekt tänker vi att vi ska komplettera gångtunnlarna som finns i dag med en gång- och cykelbro. Som landar precis vid arenans östra gavel, så att man på ett enkelt sätt kommer ner till arenatorget med simhallen, arenan och fler besöksmål med butiker och restauranger.

Gångtunnlarna ska fräschas upp

Som många vet finns det alltså inga egentliga problem att gå från Kyrktorget till Oluff Nilssons väg i dag, men vägen dit uppfattas av många som obehaglig.

– I något sammanhang, jag tror det var i kommunstyrelsen, fick vi en fråga om bron var nödvändig för att det ligger en gångtunnel inte långt ifrån den plats där vi planerar att bygga bron. Man undrade om det verkligen behövdes ännu fler kopplingar över motorvägen.

– Där tänker vi att svaret är ja. Det handlar bland annat om finmaskigheten, det vill säga hur lätt det är att röra sig i området. Det finns också en trygghetsaspekt. Är man på väg hem en kväll och ser ett gäng individer i grupp som gör en lite orolig, så ska det vara enkelt att låtsas gå förbi och välja en annan väg i stället.

LÄS MER:Då kan byggandet av Jonseredsvägen påbörjas

Under vår promenad passerar vi en av gångtunnlarna. Väggarna består av rå betong, där någon klottrat sitt namn med en sprayburk. När man gått upp för trappan som leder upp från gångtunneln möts man av en bom i stål.

– Det handlar väldigt mycket om upplevelse. Det ska se omhändertaget ut och också vad man möts av. Det ska vara naturligt att ta sig vidare, man ska inte stoppas av barriärer som vägbommar eller stängsel, säger Filip Siewertz.

Kan bli en lösning på parkeringsproblematiken

Kommunen tror att en ökad rörlighet på gator och torg ökar tryggheten för de boende. En sammanlänkning mellan Oluff Nilssons väg och arenaområdet gör också att man på ett enkelt sätt kan öka parkeringskapaciteten vid stora evenemang.

– Det ska bli enklare att ta sig mellan. Parkeringar ska kunna utnyttjas friare, så att det inte känns så långt att gå. Är alla parkeringar fulla vid Partille Port ska man kunna ställa sig här vid Oluff Nilssons väg och sedan gå över bron.

Men satsningarna vid Oluff Nilssons väg stannar inte vid brobygget. Mellan höghusen finns stora öppna ytor, som kommunen hoppas kunna göra något spännande av.

– Vi har de höga punkthusen och de har stått här ett tag. Jag tycker att muralmålningarna är vackra och det är häftigt när man se dem från motorvägen. Lite längre bort i den västra delen finns väldigt mycket rymd kring punkthusen.

– Det finns så stora ytor här så man skulle sannolikt kunna bygga fler bostäder och lokaler utav olika slag utan att för den sakens skull tappa de stora grönområdenas vistelsekvalitéer.

Oluff Nilssons torg kan bli verklighet

Efter ett tag når vi skylten där det står ”Oluff Nilssons Torg”. Ett torg som bara existerar i fantasin.

– På den här skylten står det Oluff Nilssons Torg, men det torget finns inte ens på Google, säger Filip Siewertz.

LÄS MER:Så kommer nya Gökegård i Öjersjö att se ut

Men torget kan komma att bli verklighet i framtiden, om rätt förutsättningar finns.

– Ett sätt att tänka är att man faktiskt skulle kunna få till någon slags torgbildning där i verkligheten. Där det i dag ligger en pizzeria och en godisaffär kanske skulle kunna vara det naturliga stället för en sådan samlingsplats i framtiden. Men det är så lätt att hamna i den här idealistfällan och tro att det ska bli ett sprudlande folkliv överallt bara för att man bygger ett torg.

Filip Siewertz menar att det inte är någon större vits att bygga torg om invånarna inte är intresserade av att använda dem.

– Man får hålla tungan rätt i mun och inte bara försöka lösa allt genom att bygga mysiga platser och torg överallt.

Tusentals nya boende

Med de byggprojekt som pågår nu och med de som ska sättas i gång i framtiden kommer tusentals fler att slå rot i Partille. Alla dessa vill kommunen få att röra sig i det nya centrum, där Oluff Nilssons väg ingår.

– De allra flesta som bor längs Oluff Nilssons väg bor i punkthusen och de som ligger i närheten. Människorna finns där. Med de kvarteren som kommer på norra sidan motorvägen så blir det ytterligare 3-4000 personer. Sedan kommer det även bli ett par tusen till kring Södra Centrumtorget.

– Då bygger man upp ett större kundunderlag. Förhoppningsvis kommer befolkningsökningen och det faktum att det bor tillräckligt med personer i området göra att man får det här folklivet.

LÄS MER:Följ med in i kraftverket – som varit igång i 119 år

Även de omfattande projektet Landvettervägen kan få positiva konsekvenser för både Oluff Nilssons väg och centrum i framtiden, menar Siewertz.

– En viktig del är också det här med dagbefolkning. Om man kollar på hur många som pendlar ut ur kommunen kontra hur många som pendlar in och i dag är den fördelningen 70/30. Kan man få den till 50/50 är det jättebra.

– Vi ska ju göra Landvettervägen till stadsgata och i de kvarter som uppstår närmast vägen kan vi sannolikt inte ha bostäder, eftersom vi kanske inte klarar bullervärdena.

Lunchgäster kan vara lösningen

För att göra det bästa av situationen kan man öka rörelsen i området utan att folk behöver bo där.

– I stället kan det då bli fråga om exempelvis kontorsverksamheter. På ett kontor är det många människor per kvadratmeter som går ut och käkar lunch och så vidare. Det skapar ett kundunderlag för exempelvis restauranger och några av dessa kanske kan hålla öppet även på kvällarna.

– Då får man plötsligt ett liv en större del av dygnet än bara när folk arbetar. Vi hoppas att vi ska nå dit.

LÄS MER:Efter klagomålen – bygget vid Finngösa hållplats försenas

Än så länge är bron i idéfasen och nu väntar fortsatt mycket jobb innan den blir verklighet. Man behöver göra en förstudie och prata med Trafikverket, som måste godkänna att man bygger en bro över E20.

När det gäller övriga satsningar längs Oluff Nilssons väg har kommunen intensifierat sin dialog med lokala fastighetsägare för att utnyttja de öppna ytorna på bästa sätt. Hur det verkligen blir i framtiden återstå alltså att se.

Så här prenumererar du!

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

ANNONS