På Vallhamraskolan ska det komma upp paviljonger i sommar med plats för 160 barn.
På Vallhamraskolan ska det komma upp paviljonger i sommar med plats för 160 barn. Bild: Privat

Paviljonger på Vallhamraskolan för 160 barn ska upp till hösten

En stor ökning av barn i närtid kräver mer fler skolplatser i Sävedalen. Partilles lösning är att sätta upp paviljonger intill fotbollsplanen vid Vallhamra skola. Till hösten ska lokalerna med sex klassrum för drygt 160 barn finnas på plats.

ANNONS

Enligt den lokalförsörjningsplan som har gjort under våren visar befolkningsprognoserna att det kommer ske en ökning av barn mellan 1-15 år i hela Partille. I närtid räknar man med en ökning av 375 barn och i ett längre framtidsperspektiv är ökningen det dubbla till cirka 760 barn. Redan till hösten behövs plats för ytterligare 50 elever på grundskolorna i Sävedalen. En analys av de tre grundskolorna i Sävedalen visar att det inte går att bygga något mer på Ugglums skola på grund av platsbrist. Oxledsskolan ska på sikt bli en F-6 skola och att bygga till för ytterligare 50 barn skapar ojämna paralleller, enligt analysen.

Paviljonger på Vallhamraskolan blev bästa lösningen

Eftersom det har funnits paviljonger vid Vallhamra skola tidigare, som togs bort år 2019, är det den skola som låg bäst till för en utökning av lokaler. Därför har kommunen upphandlat ett anbud med Indus Sverige AB som ska leverera nya paviljonger till hösten. De ska ställas upp på samma plats som de tidigare paviljonger fanns intill fotbollsplanen. Paviljongerna för sex klassrum ska vardera inhysa 27 barn och två pedagoger. Totalt blir det 162 barn som kommer kunna undervisas där.

– Vi har genom en offentlig upphandling, där vi fick sex anbud, handlat upp Indus Sverige AB, som lämnade det lägsta anbudet. Lokalerna kommer vara etablerade och klara till höstterminen, skriver Lena Moberg på Partillebo.

Levereras från Kungälv

Företaget som levererar finns i Kungälv, men ännu finns ingen färdig kostnad att få ut. Tre år ska paviljongerna hyras till att börja med. Det ska vara liknande paviljonger som tidigare stått vid Ugglumsskolan, eftersom det är samma leverantör. Lokalerna ska bland annat klara låga temperaturer och anpassade för att ha under en längre period.

– Det har blivit skärpta krav på paviljonger, med bättre energiladdning och kunna tåla kyla bättre, säger Carina Kjeller, projektledare på Partillebo.

Paviljongerna är beställda och ska monteras under senvåren och början av sommaren. Dessutom har Partillebo sökt bygglov hos kommunen. I arbetet med att få upp paviljongerna finns säkerheten som en viktig aspekt. Att bara frakta dit delarna kommer ta en vecka och för att sedan sätta ihop paviljongerna kommer det ta cirka en månad.

– När man monterar på en skolgård så är det självklart viktigt att man har väldigt hög säkerhet och man försöker undvika att göra jobbet när barnen är i skolan.

Prognosen visat på ökat elevantal under lång tid

Paviljongerna behövs tillfälligt eftersom det är ett ökat elevantal i Sävedalen de närmsta åren.

– Inför hösten 2022 har vi sett ganska länge att vi kommer behöva fler klassrum. Så som statistiken ser ut nu så är det de kommande åren som det behövs ytterligare 50 platser, men sedan så planar det ut, säger Charlotte Johansson, chef för Utbildningsförvaltningen.

Det är framför allt de yngre barnen som kommer att öka på skolan. Till hösten kommer det bli inte mindre än fem paralleller av förskoleklasser.

Det är inga nyinflyttade elever, utan det handlar om barn som bor i Sävedalen och som sökt sig till skolorna i området. Det är ännu inte bestämt vilka årskurser som ska få undervisning i paviljongerna, det kommer information om det längre fram när schemaläggningen är klar.

Är det ett problem att bedriva undervisning i paviljonger under lång tid?

– Nej. Det behöver man inte vara orolig för. De är väldigt bra utrustade som klassrum. ibland är det så att paviljonger är bättre utrustade jämfört med en gammal skolbyggnad, så man behöver inte alls vara orolig för att man ska ha sin undervisning i paviljong.

LÄS MER:Internationella Engelska skolan fick nej av politikerna

LÄS MER:Förskolepersonal har fått nog av skadegörelse – vill ha ökad bevakning

LÄS MER:Förskola i paviljonger under hela våren – minskar köerna

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

ANNONS